Yttrandefrihet i Sverige?

 B. Skrämma till tystnad genom hot/bestraffningar

4. Yrkesförbud

Det finns också flera exempel på hur sverigedemokrater eller andra invandringskritiker drabbats av yrkesförbud. För Richard Jomshof har det inträffat två gånger att han av politiska skäl måste lämna en anställning som gymnasielärare. Eva Nyman, högskolelärare, har tvingas göra motsvarande erfarenheter.

Kenneth Sandberg fick 1997 avsked från Invandrarverket, till följd av sitt engagemang i organisationen "Folkviljan och Massinvandringen". Bo Hofvander fick 1998 av samma skäl lämna en deltidsanställning inom pensionärsorganisationen PRO.

 

 Se även: Tystnadsplikt