Yttrandefrihet i Sverige?

 A. Förhindra att nå ut till andra medborgare

5. Böcker

a) Folkbibliotek

Beträffande folkbibliotekens inköp har det stor betydelse vilken recension boken får i Biblioteks-tjänsts katalog. För min bok "Lagom är bäst" 1995 fick jag en ganska positiv recension, och ett 100-tal exemplar köptes in av olika bibliotek.

När BGF-boken "Försvara demokratin!" kom ett år senare blev dock recensionen mer negativ och nästan inga exemplar köptes in. Samma sak hände med min bok "Dialog om invandringen" 2002.

Lars Jansson gav samma år ut sin bok "Mångkultur eller välfärd?" Den köptes in av vissa bibliotek, men långtifrån alla. I Skellefteå fanns den inte. När en person ville låna boken, och bad att man skulle låna in boken från ett annat bibliotek vägrade man att göra detta. Jansson donerade därvid ett exemplar av sin bok till biblioteket i Skellefteå, men man vägrade placera det i bokhyllan.

 

b) Bokmässan i Göteborg

bokmässan i Göteborg år 2002 var vi tre invandringskritiker med ett gemensamt bokstånd. Detta väckte snart uppståndelse och vissa personer krävde att vi skulle avhysas från mässan. Så blev inte fallet, däremot lär vi inte få tillstånd att medverka vid någon kommande bokmässa.