Yttrandefrihet i Sverige?

 A. Förhindra att nå ut till andra medborgare

3. Närradio och lokal-TV

a) Stockholms närradio

I Stockholm närradio medverkar olika föreningar. Där finns även Sverigedemokraterna, sedan flera år tillbaka med fasta tider varje vecka: en timme lördagar, söndagar och torsdagar.

Däremot stoppades Sverigedemokraterna för några år sedan från att sända i Haninge närradio. Enligt uppgift blev studion utsatt för hot, för vilka man föll undan.

b) "Öppna kanalen" i Stockholm

En TV-motsvarighet till närradion är "Öppna kanalen", som finns i bl.a. Stockholm. Det handlar om TV-sändningar med lokal räckvidd. Ett uttryckligt syfte med dessa sändningar är att vidga yttrandefriheten och ge utrymme till dem som annars inte kommer fram i TV-mediet.

"Öppna Kanalen" i Stockholm har ett 60-tal medlemsföreningar, varav ungefär hälften är invandrarföreningar. Exempelvis är fem somaliska, fyra eritreanska och två etiopiska medlemmar - sammanlagt elva föreningar från Afrikas horn.

Blågula frågor ansökte 2001 om medlemskap, vilket skulle ge möjlighet att sända till ett pris att cirka 4.000 kronor per år. Föreningens styrelse och sedan årsmöte avslog denna begäran. Detta skedde efter påtryckningar från tidskriften Expo, som sände ett brev till samtliga medlemsföreningar i Öppna Kanalen i Stockholm. I brevet skrev man att BGF var en "obehaglig organisation" som "vänder sig mot grundläggande principer för demokratin". Expo framhöll att man under många år hållit BGF under uppsikt och att man därvid funnit att vi gjort oss skyldiga till missaktning mot folkgrupp.

Detta brev var knappast avsett att komma till vår kännedom. När vi skrev till Expo och bad dem precisera anklagelserna mot oss kunde de inte göra detta.

Beslutet om att vägra BGF medlemskap i Öppna Kanalen stod i direkt strid mot intentionerna bakom Öppna Kanalen, reglerna anger att lokala kabelsändarföretag skall vara öppna för alla som vill sända lokal-TV. Dock finns ett förbehåll om att föreningarna ska ha "en demokratisk grundsyn". BGF överklagade till Radio-TV-verket, men detta gav inget resultat - Öppna Kanalen i Stockholm fick sitt sändningstillstånd förnyat.

Den enda möjliga tolkningen av detta är att BGF inte ansågs ha en "demokratisk grundsyn", och att detta beror på vår kritik mot den förda invandringspolitiken.

Blågula frågor skulle inte få sända TV-program som medlem, däremot skulle vi - enligt beslutet från Öppna Kanalen i Stockholm - få sända som utomstående förening. Priset skulle då bli 3.000 kronor per timme. För att testa gjorde vi en film och lämnade in denna för sändning. Den blev aldrig sänd.

 

 Se även:

(f)acts