Yttrandefrihet i Sverige?

 A. Förhindra att nå ut till andra medborgare

6. Möten

a) Lokaler

Både Blågula frågor och Sverigedemokraterna har tvingats göra åtskilliga erfarenheter av svårigheterna att få hyra möteslokaler. När Stockholms kommun vägrat hyra ut har det bottnat i en viljeinriktning från politiker i kommunledningen. Även när ABF vägrar att hyra ut lär det handla om en egen viljeinriktning.

I andra sammanhang har det inte berott på åsikter hos dem som haft lokaler. Det har berott på rädsla för att utsättas repressalier om det efteråt framkommer att de hyrt ut åt s.k. rasister.

Inför Sverigedemokraternas extra årsmöte i Värmland hösten 2004 måste man gång på gång söka ny lokal, då antidemokrater fått vetskap om en gjord bokning och lokaluthyraren hoppat av.

b) Störningar, interna möten

Så sent som i mars 2005 krossades fönsterrutor på Scandic Hotell i Helsingborg för att SD:s partistyrelse hade möte där.

När SDU - Sverigedemokratisk Ungdom - hade årsmöte på en avlägset belägen bygdegård hösten 2004 blev även denna utsatt för skadegörelse av antidemokrater.

Vid SD-kongressen på Scandic Hotell i Norrköping 1995, alltså för tio år sedan, krossades fönsterrutor och man slängde in gatstenar, färg och syra i möteslokalen, under mötet.

 

c) Störningar, offentliga möten

Under valrörelsen 1998 fick Ian Wachtmeister sina valmöten systematiskt saboterade av svartuniformerade AFA-ungdomar som förde oljud och uppträdde aggressivt. I massmedia blev detta föga uppmärksammat, i varje fall förekom inga fördömanden av dåden.

Störningarna gällde även Sverigedemokraterna. Den 25 juni frågade AFAs elektroniska nyhetsbrev: "Saknar du ett sommarnöje? Stoppa fascistisk turné." I brevet skriver AFA bl a "SD har drivit iväg naziskinsen från sina möten så ni kan helt lugnt gå dit och tracka dem utan risk för bråk. Ta och ring upp din lokala snutstation och kolla när SD har sökt tillstånd för torgmöte, ring sedan till alla dina polare och lokala vänsterorganisationer, RFSL och antirasistgrupper . Sommarens stora aktivistmästerskap blir alltså att tracka extremhögerns torgmöten. Motkraft tar gärna emot rapporter från aktiva lag runt om i landet. Gatuteatrar, antifascistiska/socialistiska flygbladsutdelningar, nedslitna fascistaffischer, visselpipor, punkterade bildäck allt är av intresse. "

 

I mars 2002 gjorde Vänsterpartiets partistyrelse ett uttalande om att man ska "fredligt blockera" mötesplatser för "rasister".

Detta fullföljdes i handling den 5 juni 2002. BGF hade lyckats hyra en lokal i Medborgarhuset i Stockholm för ett offentligt möte. Ett uppbåd av något hundratal maskerade antidemokrater hindrade då rent fysiskt personer att komma in i huset. En 70-årig kvinna, som ändå försökte ta sig in, blev knuffad nedför trappan till Medborgarhuset. Polisen fanns på plats, men gjorde inget för att transportera bort mötessabotörerna.

Tre dagar senare hade Blågula frågor ett torgmöte med bokbord på Norrmalmstorg.

Ett 40-tal antidemokrater dök upp. Med talkörer och annat oljud hindrade de oss att göra oss hörda. Trots att ett stort antal poliser närvarade tilläts mötessabotörerna att stå bara ett par meter i från oss. Några av dem hade plastflaskor med hjälp av vilka de kunde spruta en vätska på oss vid mikrofonen. De kunde flera gånger dra ur sladden till vårt högtaleri, de kunde slå flygbladen ur händerna på våra utdelare och de kunde välta bokbordet.

Den 7 september 2002 skulle SD hålla valmöte i Malmö. På plats för att tala fanns partiets toppkandidater till riksdagen: Sten Andersson, Mikael Jansson och Kenneth Sandberg. Mötet måste avbrytas på grund av de många och aggressiva motståndarna. Polisen bedömde att det inte gick att garantera talarnas säkerhet.

Under EU-valrörelsen 2004 blev det nya störningar mot valmöten för Sverigedemokraterna.

Den 21 maj angreps ett möte på Södergatan i Malmö, när Kenneth Sandberg och Jimmie Åkesson skulle tala. De attackerades bland annat med en rökgranat.

 

Andra erfarenheter fick jag och Runar Filper, göra under en Norrlandsturné - vid denna tidpunkt har jag gått med i Sverigedemokraterna. I Luleå den 8 juni uppvaktades vårt möte av cirka 400 antidemokrater. De kastade föremål mot mig vid mikrofonen och vår bil som stod uppställd intill. En färgballong briserade mot biltaket och stänkte ned mitt hår. Vad som fanns i denna färg vet jag inte, men efter hemkomsten fick jag infektion i hårbotten och blev jag sängliggande med hög feber.

Mot slutet av mötet kastades ett brinnande föremål mot bilen och satte eld på ett buskage intill bilen. När vi lämnade platsen utmed en gågata hann några antidemokrater ikapp oss och bröt sönder bilens båda ytterbackspeglar.

När vi fortsatte turnén i Norrbotten följde en grupp på ett dussintal tonåringar från Ung Vänster efter oss. I Luleå hade antidemokraterna varit så många, att det inte var praktiskt möjligt för polisen att flytta bort dem. Nu var det annorlunda. I både Kiruna och Gällivare tilläts de ändå av polisen stå så nära oss att de med oljud kunde störa våra möten. Polisledningen gjorde bedömningen att det trots allt gick att uppfatta vad vi sade i mikrofonen.

Syftet med den här typen av störningar är inte bara att hindra oss från att kunna bli hörda. Huvudsyftet är att Sverigedemokraterna ska framstå som kontroversiella. Att det inte är något normalt parti, utan något som vanliga människor ska akta sig för.

Några motsvarande störningar skulle självfallet aldrig tillåtas om t ex socialdemokraterna hade haft torgmöte. Kontrasten mellan polisens agerande i Norrland och polisens agerande på Gotland under Almedalsveckan sommaren 2003 är skarp. Medan man i Norrland tillät antidemokrater att direkt sabotera SD:s möten, tillät man i det senare fallet inte sverigedemokrater att stå tysta med ett plakat i publiken, när socialdemokraterna hade möte. På plakatet stod texten "Tag debatten!".

d) Mötesförbud

Steget längre än att tillåta mötesstörningar togs i Sandviken den 28 mars 2005. Kommunen nekade Sverigedemokraterna att hålla ett torgmöte i centrum på påskaftonen. Motivering: kommunen hade en handlingsplan "mot främlingsfientlighet och rasism".

 Se även:

"Brott kan ej styrkas"