Aktuell kommentar - vecka 52/07

 

 

Extremismens rötter

Hur kan någon människa i Sverige idag bli nazist?

Vi har ju facit på vad Hitlerväldet medförde i världen!

En del av förklaringen kan möjligen ligga i den typ av erfarenheter som Blågula frågor tvingats göra alltsedan starten 1994.

Utgångsläget var att

a) den omfattande invandringen hade hunnit skapa påtagliga samhällsproblem

b) de som anförde invändningar undantagslöst var - i varje fall om man skulle tro massmedia - personer och grupper med en tvivelaktig hållning till demokrati.

BGF:s koncept var därför att till punkt och pricka följa "den demokratiska handboken": respekt för meningsmotståndare, saklig argumentering, sökande av relevanta fakta, osv. Tydligt tog vi avstånd från både främlingsfientlighet och rasism, nazism och våld. Med den politiska bakgrunden hos oss i ledningen för BGF skulle därvid finnas en trovärdighet.

Ett mönster blev ändå snart tydligt i bemötandet av oss:

1. Bara en fasad

Med olika variationer argumenterades att vi inom BGF egentligen var några andra än dem vi utgav oss för att vara.

Återkommande användes begrepp som "slipsfascister" och att "putsa upp fasaden" - i och för sig främst om sverigedemokrater, men samtidigt buntades ju alla kritiker ihop.

I själva verket hade vi helt andra syften, och menade något annat än vad vi sade:

"Precis som på 1930-talet satsar en gren av extremhögern på att profilera sig som intellektuell och respektabel".

"BGF försöker skapa en ... respektabel fasad".

• Vi uppträder"i förklädd mantel".

Vi är "till synes resonabla människor" - men bara till synes.

• Vår rasism är "dold" - men den fanns ändå där.

• Vi "låtsas" att vi "företräder ett 'progressivt' budskap".

• Vi har en "dubbel bokföring".

• Vi anför"skenbart rumsrena argument".

" ... arbetar hårt för att profilera sig som respektabla demokrater". (Lodenius)

"... arbetar hårt för att profilera sig som respektabla demokrater". (Larsson)

Anna-Lena Lodenius utryckte sig, enligt ett tidningsreferat, så här på ett möte i Folkets Hus i Haninge våren 1998: "de grupper som under demokratisk täckmantel och med akademiskt språk lurar i den offentliga debatten är nog ännu mer förrädiska."

Hur möter man en sådan argumentering?

Det klipper ju av möjligheterna till varje vettigt samtal!

Lodenius argumentering backades dessutom upp i officiella kampanjer från departement och lärarorganisationer, genom att de rekommenderade hennes böcker.

Det förekom även mer direkta anklagelser om vår inriktning:

• Vi är "onda" .

• Vi "blandar sanningar, halvsanningar och direkta lögner i en soppa".

• Vi ägnar oss åt att "organisera invandrarfientligheten".

• Vi är "rättshaverister", och hänger oss åt "konspirationer".

Vi utgör en "tokstollehöger".

• Vår organisation är "obehaglig".

• Vi försöker "rida på en missnöjesvåg".

• Vi vänder oss "mot grundläggande principer för demokratin".

"Då var det judarna - nu invandrarna".

• Vi är "ljusskygga"

Fp-politiken John Glas i Haninge hade noterat att BGF var anhängare av yttrandefrihet. Det var även Adolf Hitler, visste Glas - alltså hade vi "starka fascistiska förtecken".

En BGF-insändare i lokaltidningen - som svar på Glas-anklagelserna - togs in, men blev nedskuren intill meningslöshet.

BGF anmodade fp-ledningen att ge Glas en reprimand för hans sätt att bedriva debatt. Detta resulterade i ett omnämnde i Exposkriften "Euro-nat", där Stieg Larsson hävdade att BGF genom hänvändelsen till fp-ledningen skulle ha hotat Glas!

2. Associationer och kopplingar

BGF fick även figurera i Stieg Larssons "handbok för hotade journalister". Guilt-by-association!

Då är vi inne på en annan vanlig metod: koppla samman och skapa associationer, bunta ihop och sudda ut gränsen mellan olika organisationer. Klassikern är ju TV:s alla "dokumentärer" om Sverigedemokraterna, där man klippt in bilder från helt andra arrangemang.

Som exempel kan också nämnas ett uttalande av Ana Maria Narti: "Sverigedemokraterna... gör allt för att skapa en rumsren profil inför valet. Samtidigt ägnar sig nationalistiska grupper åt att hota politiker."

Blågula frågor fick erfara en motsvarighet när ABF i Haninge 2001 gav ut en nidskrift om Sverigedemokraterna, där det lades SD till last att partiet samarbetade med "den grupp som ger ut den nazianstrukna, invandrarfientliga och högerextremt orienterade tidskriften 'Blå-gula frågor'."

Ett dubbelt grepp. Till lögnen om samarbete kom anklagelsen för extremism. Vi anmodade ABF att redovisa vad man baserade sina anklagelser på.

Redovisningen uteblev, naturligtvis.

Finns det överhuvudtaget något utrymme att få kritisera invandringspolitiken, som pk-iterna ser det? Finns ett enda exempel på någon invandringskritik - på någon plats, vid någon tidpunkt - vilken kan få godkänt som demokratiskt respektabel? Denna fråga har vi ställt till bl.a. Mona Sahlin.

Också där har svaret uteblivit.

3. Generaliseringar

Ett genomgående grepp är att vanställa budskapet från invandringskritiker, och sedan bemöta detta.

Om vi t ex påstår att det finns en överrepresentation i våldsbrottslighet bland invandrare eller grupper av invandrare så tolkas detta som att vi skulle ha påstått att "alla invandrare" är våldsbrottslingar eller att "all våldsbrottslighet" begås av invandrare.

Något som sedan lätt låter sig vederläggas - samtidigt som bilden av den som påstås ha påstått något så osakligt givetvis blir negativ.

4. Farligast

En vanlig argumentationslinje är den som Ana Maria Narti använt. Hon menar att en organisation som Blågula frågor - just därför att den tar avstånd från rasism - är särskilt "farlig".

Farligheten består tydligen i att BGF:s argumentering är nyanserad och förnuftig, varför de flesta människor skulle instämma - om de fick ta del av den.

Eller, som Fredrik Malm på Expo uttryckte saken: Blågula frågor "vurmar inte för gatuslagsmål"...

 

Expressen/Kvällsposten den 28/11 2000
Om mordet på Daniel Wretström en vecka senare

Många politiker och redaktörer förfasar sig över att unga svenskar blir nazister (vilket i och för sig även BGF gör). Bjuder då inte logiken att man måste erbjuda en annan väg, en demokratisk väg, för samhällspåverkan?!

Parallellt med att kritiker marginaliserats har ju invandringen bara fortsatt, och eskalerat.

Konsekvenserna av denna invandring märks varje dag, i form av bl.a. ökad våldsbrottslighet och typer av brott som vi tidigare knappast hörde talas om i Sverige.

Dock mörkar massmedia om etnicitet hos dessa brottslingar. Precis som regeringen vägrade svara på riksdagsledamoten Sten Anderssons fråga om invandringens kostnader. Svenskar i allmänhet ska inte få någon samlad bild av invandringens konsekvenser.

Svenskar i olika åldrar får ändå märka i sin verklighet, hur tillvaron blivit otryggare. I skolmiljöer är det dessutom uppenbart vilka det är, som oftast ligger bakom mobbing av andra elever, hot mot skolpersonal eller skolbränder.

Redan det faktum att man inte tar itu med dessa problem utgör ett gigantiskt svek från vuxenvärldens sida.

Till detta kommer fördömandet och hånet mot unga svenskar som reagerar. Drapan i SvD efter årets Salemmanifestation var ovanligt grov, men på intet sätt unik.

Den erfarenhet som många unga svenskar tvingats göra är inte bara hur grundligt vuxenvärlden svikit. De kan också notera hur hyckleriet från massmedia, partiföreträdare och hela det officiella Sverige löper amok.

Man talar gärna vackert om demokrati och allas lika värde, om respekt och tolerans, men tillämpar något helt annat!

Om man som ung saknar en egen politisk kompass kan reaktionen i det läget bli att på trots inta en tvärtom-hållning: allt som dessa falska vuxna hyllar är man emot, allt som de fördömer är man för.


Rent allmänt är det också så, att orättvisor och förtryck inte framkallar ädla känslor. Tvärtom!

Den som känner sig hotad, hånad och inträngd i ett hörn kan bli frustrerad. Därifrån är steget till hat inte långt borta. Så fungerar vi människor.

Vill man motverka uppkomsten av motsättningar, hat och våld i Sverige, då bör man medverka till att återupprätta ett medborgerligt samtal, om för vårt land viktiga politikområden.

 

Hjälp Blågula frågor att bekämpa totalitära ideologier!


 Se vidare:

DIALOG OM INVANDRINGEN?

Bekämpa nazismen!

Expressens sjuka värld

Människosyn

Rasismens varp & trasor

Samtal? Nej tack!

Till försvararna av det Fria Ordet

YTTRANDEFRIHET 2005