Hets mot kritiker

Hur går Stieg Larsson, den gamle trotskisten och TT-journalisten, tillväga när han "tar ut svängarna"? Ett exempel utgör hans skrift "Euro-nat", som fanns till försäljning på ABF-mötet den 28/3 -00.

 


På sidan 11 skriver han om John Glas, kommunpolitiker (fp) i Haninge:

"Han fanns även utpekad på Blågula Frågors hemsida med orden 'Man kanske skulle ta sig an John Glas i första hand'. Med hjälp av hemsidesleverantören lyckades han få bort detta."

Det meddelas också att Glas "känt sig kränkt".

Här förmedlas alltså en bild av att John Glas varit utsatt för hot, från Blågula Frågor. I synnerhet bland dem som tagit del av tidigare utsagor från John Glas, om att Blågula Frågor skulle ha "starka fascistiska förtecken", måste tolkningen som hot ligga nära.

Huruvida John Glas faktiskt varit i kontakt med vår hemsidesleverantör känner vi inte till, men vad vi vet är att vi inte kontaktats av denne leverantör i ärendet Glas. Texten ifråga har heller inte tagit bort - den ligger kvar.

Där kan envar konstatera vad vi faktiskt skrivit, och jämföra med Glas-utsagan, som den förmedlas av Stieg Larsson. Vad vi faktiskt skrivit och skriver är följande:

"FOLKPARTIET vill nu gå till offensiv mot brottsligheten och för rättssamhället. Då bör man kanske börja med att ta sig an John Glas."

"Man" i sammanhanget - en inte oväsentlig detalj - är alltså Folkpartiet. Vi riktar en maning till John Glas eget parti att granska hans förehavanden, mot bakgrund av hans hetsande.

Blågula Frågors linje, en grundtes alltsedan starten 1994, har varit att ta avstånd från både hot och våld. Både av ideologiskt-principiella skäl och därför att vi vill undvika en hotbild mot oss själva.

Stieg Larsson har uppenbarligen en motsatt ambition. Han vill framställa oss som våldsbenägna och därmed uppmuntra till aktioner mot oss.

Redan har väggen till ett av våra hem två gånger blivit sprayad med hotelser. Den ena gången var efter publicerandet av Expoartikeln "Blågult rättshaveri" i Aftonbladet/Expressens gemensamma bilaga i juni -96. Den andra gången var året därpå, efter publicerandet av Glas-insändaren om fascism.

Vi undanber oss fler hotelser.


 Se vidare:

Brev från Anders Sundholm