Nedanstående text sändes in som genmäle till AFTONBLADET och EXPRESSEN - på artikeln "Blågult rättshaveri" i deras Expo-bilaga den 10 juni -96. Den togs inte in.

Den togs in i Expo nr 5/96 - men först efter påtryckningar från Pressombudsmannen.

Exporedaktören Rosenlund har sedan försökt dra växlar på denna publicering, menat att det visar hur Expo värnar det fria ordet. Men om så verkligen är fallet - varför har man inte med detta genmäle också på sin Internetsida?

Och vart tog vårt genmäle på ledaren i Expo nr 2/96 vägen? Det sändes tidigt in och borde ha kunnat komma med i nr 3/96. Det togs dock inte in varken i nr 3/96 eller 4/96.

Genmäle:

Den 7 juni uttalar sig Andreas Rosenlund i Aftonbladet: "Strålkastarna kommer att fortsätta riktas mot de ljusskygga organisationer och individer vars mål är att undergräva den svenska demokratin."

I Dagens Nyheter den 8 juni säger han:

"Exponering av de här ljusskygga organisationerna gör dem omöjliga. Deras argument tål inte ljuset."

I sin presentation av Expobilagan den 10 juni skriver kvällstidningsredaktörerna Christina Jutterström och Thorbjörn Larsson:

"Det onda fungerar bäst i mörker och tystnad. Ljus, ljud och upplysning har alltid och kommer alltid att hota mörkrets makter."

Man skulle ju kunna förvänta sig att vad Rosenlund-Jutterström-Larsson här talar om är krafter som kunde ligga bakom attentaten mot Expo. Men i Expobilagan figurerar bara två personer med porträtt, nämligen vi. Presenterade på svart botten.

I Aftonbladet den 7 juni skriver Exporedaktionen att den lyckats väl att "avslöja de krafter som organiserar rasism, flyktingfientlighet och politiskt våld. Det är därför föga förvånande av Expo blir en måltavla för angrepp."

I Expo 3/96 skriver man om oss i Blågula Frågor att vi "organiserar invandrarfientligheten".

Nu har vi i Expo erbjudits ett genmäle på 3.000 tecken. Vi är redan uppe i 1.230.

Från våld har vi entydigt tagit avstånd, så ock attentaten mot Expo. Detta är förnedrande att alls behöva påpeka!

Öppenhet har hela tiden varit vår linje. Vi har inga hemliga adresser. Varje nummer av Blågula Frågor har, sedan flera år, sänts till alla större redaktioner. Vi har gjort upprepade försök att få in debattartiklar i dagspressen. Är det att vara "ljusskygg"?

Expo har nu granskat Blågula Frågor och det betyg man utdelar måste väl uppfattas som ett klart underkänt: vi "underblåser fördomar" mot invandrare, vi är "flyktingfientliga" osv.

DEN FRÅGA som då inställer sig blir: är felet hur vi kritiserar den generösa flyktingpolitiken, eller är felet att vi överhuvudtaget kritiserar den?

Finns det, med Expos utgångspunkter, utrymme för någonsomhelst kritik av den förda flyktingpolitiken?

Om Blågula Frågor nu får underkänt - kan Expo ge exempel på någon annan grupp i Sverige, kritisk mot den generösa flyktingpolitiken, som man ger godkänt?

Förmodligen inte. Vad Expo med sin artikel vill uppnå, är inte att vi formulerar oss annorlunda. Man vill få tyst på oss - liksom på varje kritik.

Men problemen finns ju där, och behöver diskuteras. Att hugga huvudet av budbäraren är sällan en bra lösning.

Vi trodde att vi, med vår antirasistiska bakgrund, skulle kunna framföra kritik utan att drabbas av de vanliga tillmälena. Det visar sig att så inte är fallet. Ingen kan i denna fråga ha en från mediaetablissemanget avvikande mening utan att bli stämplad.

Expo redovisar inte sin egen ståndpunkt i invandringspolitiken, men den är uppenbarligen så extrem den kan bli. Vi har föreslagit en karenstid på några år, innan nyanlända får fulla sociala förmåner. Detta för att bidraga till en automatisk sållning - för den verkligt skyddsbehövande är ju standardfaktorer inte viktiga. Då talar Expo om "apartheid" och "diskrimineringslagar"!

Hur mycket större blir då inte "diskrimineringen" av dem som överhuvudtaget inte får stanna i Sverige?! Accepterar Expo alls en reglerad invandring?

Jan Milld

Anders Sundholm


 Se vidare:

Expos fobier

Pengar från himlen

Under kontroll

EXPO

 


Vår fråga till Exporedaktionen, om den accepterar någon reglering av invandringen, har lämnats obesvarad. Andreas Rosenlund har hävdat, att i sakfrågan tar Expo inte ställning.