Nedanstående text sändes in som genmäle till Expo , efter angrepp på Blågula Frågor Expo nr 2/96. Det togs dock inte in varken i nr 3/96 eller 4/96.

Opublicerat genmäle

Ledaren i Expo nr 2/96 angriper vår förening: "Blågula Frågor som håller sig med en vänsterprofil och låtsas att de företräder ett 'progressivt' budskap".

Så vi skulle inte mena vad vi säger och vad vi skriver? Varför skulle vi inte göra det? Och hur kan i så fall Expo veta det? Vet ni saker om oss, som vi själva inte känner till?

Den centrala punkten i vårt budskap är att det behövs en dialog i Sverige om flyktingpolitiken, och vi vill efter förmåga försöka medverka till att en sådan kommer till stånd. Vi finner detta helt nödvändigt, för när människor inte längre förmår kommunicera, när man slutar prata med varandra, då kan det bli farligt.

Men om man, som Expo tydligen gör, utgår ifrån att vi inte menar vad vi säger, då blir det väl svårt att se någon mening i en dialog med oss.

På annan plats i Expo påstås att vi "skyller svårigheterna att få gehör för sitt budskap på en sammansvärjning i massmedia." Varifrån får ni detta? När skulle vi ha talat om en "sammansvärjning"?

Stora riksmedia som DN, Expressen och Aftonbladet har inte tagit in några bidrag som försvarat regeringens linje i Åselefallet - vare sig från oss eller andra. Det är ett faktum, och det är illa - eftersom det drabbar medborgarna, som blir dåligt informerade. Men vi har aldrig föreställt oss att bakom detta ligger annat än en samstämmighet i grundsyn bland redaktörerna.

Expo försöker också göra oss indirekt ansvariga för vad som skrivs i en annan tidskrift än vår egen. Under rubriken "Flyktingfientlig lobbyorganisation" påstås vi ingå i "Fri informations nätverk". Ska det tolkas som att vår egen tidskrift, Blågula Frågor, ändå får godkänt?

Bakom Expos skrivningar skymtar en antidemokratisk grundsyn. Huvudpunkterna i er kritik är ju i praktiken:

1. A har samröre med B, och B har samröre med A.

2. Såväl A som B försöker bilda opinion och påverka beslutsfattare.

Men låt oss oförbehållsamt erkänna: vi prenumererar båda på tidskriften Fri Information. JM prenumererar dessutom på utskicken från Ingrid Björkmans nätverk, medan IB i sin tur prenumererar på Blågula Frågor. AS prenumererar för sin del på Expo, och Expo får Blågula Frågor (i och för sig gratis, men man läser den).

Å andra sidan finns en anledning till att Blågula Frågor startades i en situation då Fri Information redan fanns. Även om vi behandlar samma ämnesområde och även om vi på väsentliga punkter tycker likadant så finns också viktiga nyansskillnader. Vi är med andra ord inte redo att ta ansvar för vad man skriver i Fri Information.

Vad vi tar ansvar för är vad vi skriver i vår egen tidskrift, Blågula Frågor. Men även där finns en reservation: vi kan ha fel, och där vi har fel vill vi bli rättade. Då ändrar vi oss. Ska ni rätta oss måste ni dock göra det genom att anföra fakta och argument, inte bara komma med etiketter och "guilt-by-association".

Vi vill inte få rätt om vi inte har rätt. Med andra ord: det är viktigt att få sina ståndpunkter granskade, att ibland få mothugg och möta kritik. Det gäller egentligen oss alla. Det är därför det behövs en fri debatt.

Över till "lobbyverksamhet". Vad lägger Expo in i det begreppet? Är det fel att överhuvudtaget för ut fakta, uttrycka åsikter och försöka påverka opinionen?

I så fall måste väl kritiken slå även mot Expo själv? I så fall måste den drabba också Dagens Nyheter och varje tidning, liksom varje TV-kanal.

När lobbyverksamhet kan kritiseras handlar det om att man har tillgång till överlägsna ekonomiska resurser och därigenom kan vinna inflytande - inte att man har starka argument eller representerar många människors intressen.

Den typer av kritik kan i varje fall inte riktas mot Blågula Frågor, troligen inte heller Fri Information. Är det något som vi inte har mycket av, så är det pengar!

Till sist: begreppet "flyktingfientlig". Är varje migrant att betrakta som "flykting". Är det "fientlighet" att ifrågasätta en persons rätt till uppehållstillstånd i Sverige? Blir man flyktingfientlig redan genom att förespråka en politik för reglerad invandring?

Jan Milld Anders Sundholm


 Se vidare:

Expo nr 3/96