"Dolda avsikter"

En särskild variant av "halmgubbe" ger Lars Stjernkvist, partisekreterare (s), prov på. Ur Helsingorgs Dagblad den 16/10 -03:

"S VARNAR FÖR EXTREMISTER

Risken finns att främlingsfientliga Sverigedemokraterna kan följa upp framgången i kommunalvalet 2002 med att ta plats i riksdagen 2006, varnade partisekreteraren Lars Stjernkvist när socialdemokrater samlades i Höör."

"Enligt Stjernkvist uppstår risken om de får verka i fred och dölja sitt rasistiska budskap bakom till synes okontroversiella ställningstaganden om brister i till exempel äldrevård och barnomsorg."

"Socialdemokraterna har arbetat fram en strategi för hur de främlingsfientliga partierna ska bemötas. Hörnstenen är att aldrig samarbeta politiskt med dem. Andra punkter är utbildning och kontakter både med övriga demokratiska partier och organisationer som den ideella föreningen Expo, som kartlägger högerextrema grupper.

Lars Stjernkvist framhöll att partier som Sverigedemokraterna måste avslöjas.

- De har en dubbel bokföring. Utåt pratar de inte så mycket om rasismen, men den får väljarna på köpet."

Dubbel bokföring, ett dolt budskap, andra syften än dem man redovisar.

Ett sådant argument blir naturligtvis svårt eller omöjligt att bemöta.

Är man oskyldig till anklagelsen har man inget att redovisa.

Är man skyldig kommer man heller inte att redovisa någonting.

Den här typen av argumentering slår naturligtvis undan möjligheterna till demokratiska samtal.

Socialdemokraterna följer här samma typ av argumentering som Expo etablerade redan 1995, mot varje form av invandringskritik.


 Se vidare:

Dunkelt och dolt

Opublicerat genmäle