Aktuell kommentar - vecka 50/07

 

 

Salem 2007 - två frågor

Årets fredliga manifestation i Salem, mot det svenskfientliga våldet, väcker åtminstone två frågor:

1. Varför slöt så många svenskar upp där - trots alla smädelser, trots allt förtal och trots alla hot?

2. Varför är makthavarna så angelägna om att så få som möjligt ska deltaga i denna manifestation - att den helst inte ska hållas överhuvudtaget?


1. Varför där?

Även utan en särskilt negativ inramning krävs det en bestämd motivation redan för att avsätta tid till deltagande i en demonstration, när man i stället skulle kunna ägna sig åt något mycket bekvämare. Här var det dessutom fråga om vintermånaden december och en förutsebar lång väntetid i kyla, kanske även regn.

Bara att ta sig till denna ganska avlägsna plats i sydvästra Stockholmsregionen krävde för många en hel del besvär. Det fanns deltagare som hade rest ända från Dalarna.

Till detta kommer det intensiva mediakampanjandet om att de som deltog i denna manifestation utgjorde ett jordens avskum. Vem vill räknas dit?

På Svenska Dagbladets ledarsida kunde läsarna den 10 december ta del av följande beskrivning: "...det tusental som vill marschera är det vanliga patrasket av fjuniga tonåringar, slashasar, trasraggare och skinnbulor i illa sittande kläder. Så mycket dåligt paketerat kött..."

"Som ett cirkussällskap från helvetet" , så löd rubriken till texten, skriven av Per Gudmunsson.

Sammanhängande med denna direkta hets fanns även en uttalad hotbild. I området strök det omkring ett ganska stort antal våldsfigurer, som inget hellre önskade än att fysiskt skada sådana personer ("patrask") som frånkänts ett människovärde.

För deltagande krävdes med andra ord något mer än vanlig motivation.

Det krävdes också en portion av personligt mod.

Salemmanifestationerna fokuserar på detta vidriga mord på en ung svensk pojke, Daniel Wretström.

Vad Gudmundsson och Svenska Dagbladet än säger, så var han en människa.

Med automatik kommer manifestationerna samtidigt att vända sig mot ett antal sjuka företeelser i vårt svenska samhälle idag.

Straffriheten för dem som begick detta fruktansvärda våldsdåd. Vilket tangerar två fenomen:

- det faktum att grova brott alltför sällan klaras upp och att grova brottslingar, även då de fälls, ofta klarar sig undan med lindriga straff, eller alls inga straff

- olikheten inför lagen, dvs hur samma brott bedöms olika när offret är svensk och gärningsmannen invandrare/utlänning, jämfört med det omvända förhållandet

Otryggheten, genom alla vålds- och hotbrott. Vilket tangerar tre fenomen:

- denna brottslighet i allmänhet, som kan slå blint och drabba i princip vemsomhelst

- den svenskfientliga udden, som gör att just svenskar löper särskild risk att utses till offer

- den antidemokratiska udden, där just politiskt aktiva utses, av de "motdemonstranter" som agerar.

Hyckleriet och förljugenheten, från politiker och journalister med tillträde till det offentliga utrymme som massmedia utgör.

I Salem manifesterades kort sagt mot en påtaglig, långt gången och mycket farlig upplösning av vårt samhälle.


2. Varför mot?

Hur kan någon svensk var motståndare till att manifestationer hålls mot allt detta sjuka?

I huvudsak är det två argumentationslinjer som drivits:

Salembornas tillvaro. Dessa manifestationer, eller de "motdemonstrationer" som de ger upphov till - här glider man konsekvent, för att blanda samman begreppen! - medför olägenheter för de boende i Salem kommun.

Detta stämmer i någon mån, men detta gäller i praktiken bara agerandet från "antifascister". Den åtgärd som här kan och bör vidtagas är att hålla bråkmakare borta från Salem denna dag - inte de som fredligt vill manifestera mot pojkmordet.

Nazister. De som manifesterar mot våldet är nazister. Sant är att det är en blandning av människor som manifesterar. Där finns även personer, vilka kallar sig själva "nationalsocialister". Ungefär som det vid demonstrationerna mot Vietnamkriget för 40 år sedan fanns de som öppet kallade sig själva "kommunister".

Som demokrat kan man önska sig att ingen ska välja att ansluta sig till antidemokratiska ideologier och totalitärt tänkande, men vägen att motverka detta måste gå genom politiskt opinionsarbete och saklig debatt. Offentliga spyor som den i SvD den 10/12 kan bara vara kontraproduktiva!

Om nu felet är att Salemfonden är fel arrangör - varför tar inte moderaterna och de andra riksdagspartierna initiativ till alternativa manifestationer, mot det svenskfientliga våldet?

De offentliga skälen till att motsätta sig Salemmanifestationerna är alltså ganska tunna, de är bara förevändningar.

Vad det i själva verket handlar om är att det svenskfientliga våldet är en naturlig och ofrånkomlig konsekvens av massinvandringen och den s.k. mångkulturen. Detta för samtliga sju riksdagspartier och alla viktiga redaktioner så heliga projekt.


Det är tyvärr ingen överdrift att säga, att vårt land och vårt folk nu befinner sig i fara. Vårt samhälle håller på att vittra sönder.

I huvudsak är det två hinder som måste övervinnas, för att kunna få stopp på denna process:

1. Okunnigheten och den likgiltighet, som denna närs av.

2. Rädslan och fegheten.

SvD och Gudmundsson spyr alltså sin galla över de ungdomar som fredligt manifesterar i Salem.

I själva verket är dessa "fjuniga tonåringar" och "slashasar" inget mindre än hjältar. De är moraliska giganter.

De tar ansvar. De gör vad alla svenskar nu borde göra!

Alla invånare i Salem borde gå med. Detsamma gäller invånarna från omkringliggande kommuner, ja från varje kommun i Stockholmsregionen.

Alla bör gå med nästa gång.

 


 Se vidare:

53 kilo

Bottenkänning

Människosyn

Om detta må vi berätta

Svenska liv

Sverige är nära