De kränkta
De förstående
Nedsläckarna

De kränkta

De förstående

Nedsläckarna

Underkastelse?