Kofi Annan

FN-chefen Kofi Annan skrev i DN den 7/5 -98, om krigen i Afrika: "Multietniciteten i de flesta afrikanska länder förvärrar i dessa situationer redan existerande spänningar och fruktan, vilket gör konflikter näst intill oundvikliga."

Detta har inte hindrat honom från att senare uttala sig för att Västeuropa bör öppna sina gränser för mer invandring. Detsamma har UNHCR gjort. Internationella organ har även kritiserat Danmark för dess invandringspolitik.

Helt överraskande är det därför inte, när Kofi Annan spontant tar ställning för islamska regimers krav på inskränkning av yttrandefriheten i västvärlden.

Om detta skriver Hans Bergström i DN den 15/2 -06:

"SKA 'PASTOR JANSSON' NU FÖRBJUDAS AV FN?

SaudiArabiens 'högste andlige ledare', schejk Abd al-Rahman al-Seedes, uppmanade i senast förlidna fredagsbön världens länder att stifta lagar som 'förbjuder kränkningar av profeten och islams heliga platser'.

FN:s generalsekreterare instämmer. Kofi Annan ställde sig i förra veckan bakom ett förslag från 57 muslimska länder som går ut på att det nya FN-organet för mänskliga rättigheter även ska hantera religiös ärekränkning och förtal.

Vad innebär detta?

Uppenbart är att det inte handlar om att garantera trosfrihet, det vill säga varje människas rätt att bli salig på sin egen fason. Dels respekteras inte denna rätt av nästan något 'muslimskt land' utöver Turkiet. Dels finns den redan inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där proklameras trosfrihet redan i inledningen."

Bergström citerar ur bl.a. artikel 18 i FN-deklaration från år 1948:

"Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor."

Han konstaterar att FN således, sedan 57 år tillbaka, redan har fastslagit:

"1) att ingen människa ska få diskrimineras på grund av sin tro,

2) att varje människa har rätt att fritt få välja tro och utöva sin religion."

"Så schejken i sin fredagsbön, de 'muslimska länderna' (som regelmässigt bryter mot båda grundsatserna) och FN:s generalsekreterare måste mena något annat när de begär att FN ska anta en ny typ av skydd för religion.

Det är inte svårt att se vad de avser: ett skydd för religioner från att kritiseras eller bli föremål för satir. De stora etablerade religionerna ska få en rätt till 'respekt', formulerad som ett 'förbud mot kränkning' - och då inte enbart från regeringar och stater utan även från massmedier och medborgare jorden runt. Vad som är brist på respekt ska uppenbarligen avgöras av de religiösa; om de känner sig kränkta, är de kränkta.

Hans Bergström underkänner kravet på "respekt":

"...upplysning, förnuft, vetenskap och humanism har fört mänskligheten framåt - inte religion. Upplysningen har fått kämpa sig fram mot religioner - i den 'kristna världen' mot religiösa dekret om att jorden är platt som en pannkaka och universums centrum, mot häxbränningar och annat kvinnoförtryck,.."

"Om FN skulle ta på sig att skydda religioner från kritik får världsorganisationen ett tufft jobb. Den måste då också bestämma vad som är en religion. Några kan plötsligt börja tro att planeten Pluto är Gud. Det vore inte mer konstigt än andra knäppa påståenden från religionsgrundare. Ska då FN åta sig att skydda anhängarna av plutoismen från kritik från religioner som anser att Paradiset är lokaliserat till någon annan del av himlen? Om en religionsgrundare påstår att kon är helig, en annan att det i stället är åsnan eller hästen eller kamelen, är det då FN:s uppgift att ingripa för att den ene sårar känslan hos den andre?

Konstnärer och fritänkare har i västerlandet använt sina medel för att sticka hål på den pompösa vidskeplighetens företrädare och symboler. 'Krossa den skändliga', utropade Voltaire om sin tids kyrkovälde. En tecknare och satiriker i världsklass, som Leif Zetterling, har ofta sänkt påven från hans förmenta position av Guds ställföreträdare på jorden. I Storbritannien har Rowan Atkinson, 'Mr Bean', med skrattet tagit ner prästväldet. Ska nu allt sådant förbjudas av FN? Får en text som den jag just skrivit publiceras? Blir det tillåtet att skriva att Jesus och Muhammed var människor, inte gudar eller halvgudar?"

Bergström avslutar med en maning till regeringen att "snabbt skaffa sig en position i ämnet":

"Är den svenska regeringen för eller emot ett nytt FN-stadgande som skulle inbjuda till allvarlig granskning från en FN-kommission, ibland ledd av diktaturregimer, av Hasse Alfredsons sketch om 'Pastor Jansson' och dess motsvarigheter rörande islams religiösa uttryck? Får man skämta om imamer? "


 Se vidare:

Brev till UNHCR

Undfallenhet

Vem är UNHCR?