Upprop för "tolerans"

Som följd av historien med JP-teckningarna av profeten Muhammed, med åtföljande våld och dödshot mot tecknarna, går ett antal personer ut i ett upprop för "tolerans":

"Runt om i världen diskuteras nu efterföljderna av de nidbilder på profeten Mohammed som publicerades i danska Jyllandsposten i december. Publiceringen av bilder sker inte i ett vakuum. Den måste ses mot bakgrund av den främlingsfientlighet och islamofobi som breder ut sig i Danmark såväl som i övriga västvärlden. Bilderna hänger ihop med den allt mer hårdföra danska invandringspolitiken och är exempel på de ständiga angrepp och hatbrott som sker mot muslimer och mot personer med utländsk bakgrund.

Även de oacceptabla våldsamma protester som följt publiceringarna har härmed sitt sammanhang. De kränkande bilderna blev en utlösande faktor för den djupt rotade känsla av förtryck och stigmatisering som många muslimer och invandrargrupper i västvärlden levt med under lång tid. Nidbilden av muslimer som ociviliserade fundamentalister används i terroristbekämpningens namn för att förstärka uppdelningen mellan "vi" och "dom". Det rör naturligtvis långt fler än troende muslimer - det rör alla som lever i vårt samhälle, oavsett var man är född, och vad man har för trosuppfattning och världsbild. Det rör fundamentala medborgerliga rättigheter - som urholkas om någon grupp för dagen kan utsättas för förtryck och förföljelse.

Med samma självklarhet som vi försvarar rätten till det fria ordet - och med samma skärpa - måste vi kraftfullt ta avstånd från alla uttryck av rasism, våld och intolerans. Ingen tidning är någonsin skyldig att använda sin yttrandefrihet för att sprida och förstärka fördomar.

Vi tar kampen för människovärdet och vi tar avstånd från alla krafter - såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande - som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och intolerans."


Uppropets ursprungsundertecknare:

1.
Kalle Larsson
riksdagsledamot (v)

2.
Mariam Osman Sherifay
riksdagsledamot (s)

3.
Gustav Fridolin
riksdagsledamot (mp)

4.
Barlin Nuur
ordförande Sveriges unga muslimer

5.
Michael Williams
ordförande i FARR

6.
Mehmet Kaplan
Sveriges Muslimska Råd

7.
Jakop Dalunde
Svenska Kyrkans Unga

8.
America Vera Zavala
författare

9.
Ida Gabrielsson
förbundsordförande Ung Vänster

10.
Alexander Chamberland
språkrör Grön Ungdom

11.
Yvonne Ruwaida
riksdagsledamot (mp)

12.
Berndt Ekholm
riksdagsledamot (s)

13.
Ulla Hoffmann
riksdagsledamot (v)

 

Därutöver följer ett antal undertecknare via hemsidan


 Se vidare:

Olika reaktioner

Upprop för motstånd