Aktuell kommentar - vecka 7/06

 

 

Fyra gränslösheter

Fanns det alls någon vettig tanke från Jyllands-Postens sida med publiceringen av Muhammedteckningarna?

Ayaan Hirsi Ali tillhör dem som försvarar JP:s agerande. Hon ser ett självändamål i att utmana muslimska tabun, för att därigenom belysa oförenligheten mellan fundamentalistisk islam och västerländskt demokratiska värden. Muslimer i väst skulle därigenom tvingas välja, och förhoppningsvis därvid anamma demokratiska värderingar. På så vis kunde muslimer i väst bli en brygga, för påverkan av muslimska länder i demokratisk riktning.

Åtminstone agerandet från svenska makthavare ger dock anledning till oro. Det ser ut att kunna bli precis tvärtom -att påverkan går i motsatt riktning. Nämligen att västländer faller undan för fundamentalistiska muslimers hot och att vår yttrandefrihet steg för steg inskränks.

Ett exempel på den saken var SVT-programmet "Debatt" den 7/2, där Dilsa Demirbag-Sten och imamen Mehmet Kaplan medverkade (bilden) 1).

Demirbag-Sten frågade programledaren Lennart Persson varför man i programmet inte visade de JP-teckningar som diskussionen skulle handla om, men Persson kunde inte ge något klart svar. Det var uppenbart att orsaken låg i en hotbild, i rädsla för våldsaktioner mot det svenska samhället.

Ett annat exempel på undfallenhet gav UD och Laila Freivalds några dagar senare, med stängningen av Sverigedemokraternas webbsida.

Ytterligare ett exempel utgör svenska skolor, som nu rensar ut varje avbildning som kan sägas föreställa profeten Muhammed. Hagaskolan i Varberg har beslutat att till förlaget returnera en lärobok i religionskunskap för mellanstadiet, tryckt 1993.


Detta tredje exempel visar samtidigt på något annat, nämligen hur man från muslimskt håll hela tiden skärper sina krav och för varje eftergift vill ha något mer.

Först var ju problemet inte avbildningen i sig, av profeten i Muhammed. Problemet var det sätt, på vilket teckningarna i Jyllands-Posten var utformade.

Abd al Haqq Kielan 2) - som efter att ha övergått till islam fått stort utrymme i våra massmedia - var påfallande skarp och kategorisk när han debatterade JP:s teckningar med Dilsa Demirbag-Sten i TV-nyheterna i början av februari. Imamen jämförde dem med antisemitisk propaganda mot judar från nazismens Tyskland. De aktuella teckningarna hetsar mot muslimer, hävdade han.

Senare visade det sig att för Abd al Haqq Kielan var i själva verket varje avbildning av profeten ett problem. När det framkom att skolan i Halland använde en lärobok innehållande avbildningar av Muhammed tagna dels från en persisk handskrift från 1300-talet, dels från en irakisk handskrift från 1200-talet.

I dagstidningar förklarade imamen att han fann detta "plågsamt" och han efterlyste "respekt". För att ge eftertryck åt detta krav hänvisade han till den aktuella "upphetsningen" bland muslimer.


På ett antal olika sätt försöker muslimerna nu flytta fram sina positioner.

Man kan tala om åtminstone fyra gränslösheter:

1.

Danskarna förutsatte att det var deras ensak, vad som publicerades i danska tidningar. 3) Genom alla protesterna gör muslimska krafter nu klart att de förkastar det synsättet.

När det gäller sådant som kan kränka muslimer finns inga landsgränser. I varje land på jorden, även västländer som Danmark och Sverige, måste man underkasta sig Koranens påbud.

Det gäller tydligen varje publikation, oavsett upplaga. I princip omfattas även enstaka bilder.

2.

Som framgår ovan omfattar förbudet även historiska bilder, ja varje form av profet-avbildning. I princip räcker det med att liten grabb sitter och ritar en streckgubbe, och kallar gubben för "Muhammed".

Befrielsen från humor verkar vara total i fromt islamska kretsar.

3.

Om Abd al Haqq Kielan ger inryck av att alla muslimer skulle bli kränkta av Muhammedavbildningar i allmänhet så blir han där motsagt av Mehmet Kaplan. Denne hävdar att det är olika från muslim till muslim, det finns ju olika inriktningar inom islam.

Denna linje fick stöd av David Thunfjäll , en form av islamolog, i SR:s "Studio ett" under ve ckan som gick. Thunfjäll betonar att världens 1,3 miljarder muslimer består av individer. Thunfjälls budskap var att vi måste "ha en lyssnande attityd med sunt förnuft".

Med andra ord: redan vad en grupp av muslimer kan tänkas upplea som kränkande ska föranleda självcensur från människor i omvärlden.

4.

En fjärde gränslöshet ligger i den typ av bestraffning som kan drabba oss, om vi inte visat vederbörlig "respekt".

Det kan bli kollektiva bestraffningar som i New York, London eller Madrid.


 Se vidare:

Islamofobi?

Man tackar...

Underkastelse? Nej tack!


1) Mehmet Kaplan är ordförande för "Sveriges unga muslimer". Han är också partipolitiskt aktiv, inom Miljöpartiet.

2) Abd al Haqq Kielan hette tidigare Leif Karlsson. Han konverterade till islam 1984, blev imam och är nu ordförande för "Svenska Islamiska Samfundet".

3) Det var naturligtvis därför som statsminister Rasmussen inte ville ta emot företrädare för ett antal muslimska länder med anledning av JP-teckningarna. Den danska regeringen tyckte att den hade inte med den saken att göra, vad tidningar i Danmark publicerade.