image
image
imageI politiska diskussioner kan man vara oense i grundvärderingarna och man kan företräda den ena eller andra gruppen. Man kan också göra olika bedömningar beträffande konsekvenserna av den ena eller andra åtgärden.

Om grundläggande fakta ska vi däremot inte behöva strida. Vad gäller verkligheten - själva kartbilden - ska vi inte behöva famla i blindo.

Denna faktabank presenterar främst fakta kring invandringen och angränsande frågor.

Beträffande källor kan generellt sägas, att där ej annat anges är Statistiska Centralbyrån (SCB) källan på befolkning och arbete, Invandrarverket (SIV) på migration och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) på kriminalitet/brottslighet.


  

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image