Fram och tillbaka

 


Besim E är medborgare i Turket, född 1956.

Med honom har det varit litet fram och tillbaka, både med vistelser i Sverige och med rätten att vistas i Sverige. Det är inte alltid så att hans faktiska vistelse här har sammanfallit med hans rätt att vara här.

(I en bemärkelse är denne E helt klart en "Sverigevän" - han gillar att uppehålla sig i Sverige. Vare sig det blir utanför eller innanför fängelsemurarna.)

Fram och tillbaka har det också varit från svenska myndigheter. Ibland har man beslutat om utvisning av E, ibland om PUT åt E. Man förefaller ha haft svårt att riktigt bestämma sig.

Här kommer Besim E:s historia.

 


Ur Kriminalregistret:

1. 1976 döms E i Svea hovrätt för:

a) Stöld

b) Snatteri

c) Rån

d) Häleri.

Allt begånget under första kvartalet 1976.

Straffet blev fängelse, ett år och nio månader.

Men han blev "villkorligt" frigiven redan efter sju månader.

2. 1980, i mars, döms E i Södertälje tingsrätt

Narkotikabrott.

Straffet blir skyddstillsyn och fängelse i tre månader.

3. 1980, i oktober, döms E i Stockholms tingsrätt

a) Narkotikabrott

b) Stöld.

Straffet blir fängelse i åtta månader, varav fem sedemera avtjänades.

4. 1981, i september, döms E ånyo i Södertälje tingsrätt:

Narkotikabrott

Fängelse i två månader.

5. 1981, i november, döms E i Södertälje tingsrätt:

a) Narkotikabrott

b) Stämpling till narkotikabrott.

Fängelse i fyra månader.

6. 1982 döms E i Svea hovrätt:

a) Narkotikabrott

b) Anstiftan av narkotikabrott

Fängelse åtta månader, varav fyra sedemera avtjänades.

7. 1984 döms E i Gotlands tingsrätt:

Olovlig vistelse i riket (dec 1983 - febr 1984)

(Han har alltså innan dess blivit dömd också till utvisning)

Fängelse två månader.

8. 1988 döms E åter i Gotlands tingsrätt:

Bedrägeri.

Villkorlig dom...

9. 1989 döms Epå nytt i Gotlands tingsrätt:

a) Snatteri

b) Våld mot tjänsteman.

Skyddstillsyn.

10. 1992 döms E i Svea hovrätt:

Narkotikabrott

Fängelse i två år och sex månader.

Villkorligt frigiven efter ett år och fyra månader.

11. 1996, i maj, döms E i Svea hovrätt:

a) Snatteri

b) Narkotikabrott

Fängelse i fem månader.

Villkorligt frigiven efter tre månader.

12. 1996, i november, döms E i Stockholms tingsrätt:

Stöld (begången i april samma år).

Tidigare ådömt fängelse ska avse även detta.

13. 1997 döms Bessim E i Södertälje tingsrätt:

Narkotikabrott.

Fängelse tre månader.

 


Ur domen i Svea hovrätt den 24/6 1976:

"På av tingsrätten anförda skäl finner hovrätten lika med tingsrätten att E... och D... bör förvisas ur riket och förbjudas att återvända hit."

Och ur domen i Visby tingsrätt den 23/2 1984:

"I målet är ostridigt att, sedan E... av Svea hovrätt 24.6.1976 dömts till fängelse och förvisning ur riket med förbud att återvända hit, han den 15 december 1977 under bevakning förts till Istanbul i Turkiet, att han därefter haft tillfälliga tillstånd att vistas i riket samt att 7.9.1982 förvisningsdomen ånyo verkställts och E... förts under bevakning till Istanbul i Turkiet.

Vidare är ostridigt att regeringen 19.5.1983, 8.12.1983, 22.12.1983 och 9.2.1984 avslagit ansökningar om att E... skulle få resa in eller vistas i riket utan hinder av förvisningsbeslutet.

Slutligen är ostridigt att för E... utfärdat främlingspass ej förnyats efter 29.5.1980."

Enligt uppgift har regeringen därefter - den 16/11 1989 -upphävt utvisningsdomen mot Besim E och Invandrarverket - den 12/12 1989 - beviljat E permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Klart är att E befann sig i Sverige så sent som 1997.

Huruvida E även fått svenskt medborgarskap känner vi inte till.

Bara en retorisk fråga? Nej. E:s medbrottsling, Nail D, är numera svensk medborgare!