Angränsande BGF-avdelningar:

 

I skuggan av kampanjandet mot främlingsfientlighet, i kölvattnet på massinvandringen till Sverige, har en fientlighet mot vanliga svenskar tilltagit.

Denna fientlighet tar sig uttryck inte bara i hatfyllda attityder och i hot, den resulterar också i öppet förtryck som diskriminering och våld.

De som står för svenskfientligheten kan sägas vara fem grupper:

1. Maktgrupper i samhället (media, partipolitik, juridik, mm)

2. Politiska extremister

3. Kriminella invandrare

4. Självföraktande svenskar

5. Svenskföraktande invandrare.

 

 

 

Svenskfientlighet