FILMER:
 
Angränsande BGF-avdelningar:

Flyktingpolitik och invandringspolitik har i praktiken kommit att gå in i varandra.

Flykting är den som tvingas fly, för att finna en tillfällig fristad och återvända till sitt hemland så fort omständigheterna medger detta.

Invandrare är den som flyttar permanent. Till skillnad från en flykting kan en invandrare själva välja både tidpunkt och destination för sin resa.

Begreppen flyter in i varandra genom det omfattande missbruket av asylinstitutionen: de flesta som söker asyl, och får stanna, saknar flyktingskäl. Dessutom får de stanna permanent. Massmedia tenderar också - felaktigt! - att sätta likhetstecken mellan "invandrare" och "flykting".

De flesta utlänningar som kommer till Sverige och får stanna är dock anhöriginvandrade - verkligt eller bara påstått anhöriga till tidigare invandrade.

Det har hunnit komma många irakier till Sverige - detta åskådliggjordes på Sergels Torg i juli 2007, efter Iraks seger i asiatiska fotbollsmästerskapet.

 

Invandringspolitik