Medborgare i Sverige

Nail D, så hette Besim E:s medbrottsling 1976. De hade först dömts i Södertälje tingsrätt för rån, men överklagade. I Svea hovrätt yrkade D att han inte skulle fällas till ansvar för rån, utan bara för misshandel.

Hovrätten fastställde dock tingsrättens dom. Detta gällde även utvisning:

"På av tingsrätten anförda skäl finner hovrätten lika med tingsrätten att E... och D... bör förvisas ur riket och förbjudas att återvända hit."

Det visar sig dock att Nail D nu är bosatt i Sverige*. Han bor i Stockholmsregionen.

Han är dessutom svensk medborgare**, tydligen sedan länge.

 


 

 Se vidare:

Medborgare trots kriminalitet

 

 

 

* Som framgår av folkbokföringen.

** Som framgår av Invandrarverkets register.