Ej utvisad (1)


Ertan U är medborgare i Jugoslavien och beviljades PUT 930720 .

Dömdes av Linköpings tingsrätt 990603 (B-690-99)

Begågna brott:

1. Misshandel

2. Grov misshandel

3. Stöld

4. Försök till stöld

5. Häleri

6. Olovlig körning

7. Försök till varusmuggling

8. Narkotikabrott

Gärningsbeskrivning

Misshandel
U har den 1 november 1998 i en lägenhet på Präsbolsgatan i Linköping misshandlat Janna W genom att med ett dammsugarrör utdela slag mot hennes kropp och händer. U har vidare stuckit Janna W i benen med en sax. Misshandeln har medfört smärta, rodnad och sårskada

Grov misshandel
U har natten till den 21 mars 1999 vid Stångebro sportfält i Linköping misshandlat Janna W genom att tilldela henne flertal knytnävsslag i huvudet och mot kroppen samt även sparka henne på kroppen. Han har därefter skurit Janna W i ansikte med en kniv. U har vidare tagit bort ett skosnöre från Janna Ws ena sko, knuffat omkull Janna W, satt sig på hennes rygg samt därefter lagt skosnöret runt hennes hals samt dragit åt skosnöret. Misshandeln har medfört smärta, blodvite, sårskada, svullnad, blåmärken samt andnöd. Misshandeln är att bedöma som grov enär U visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att använda sig av kniv samt genom att försöka strypa målsäganden.

Narkotikabrott
U har den 20 mars 1999 i Linköping olovligen brukat amfetamin

Försök till varusmuggling
Av Tullkriminalen i Malmö beslagtagen narkotika, tullmålsjournal nr 3450-151-98

Påföljd fängelse 2 år. EJ UTVISAD.

 


Varför blev inte denne Ertan U utvisad?

Omedelbart sett berodde det tydligen på att åklagaren inte yrkade på detta - men varför gjorde han inte det?

 

Se där något att bita i för invandringsforskningen!