Angränsande BGF-avdelningar:

 

"Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation."

Jean Monnet, grundare av EU. (ur Nationell Idag, nr 9/2009)

 

 

 

 

 

EU - Europeiska Unionen