image
image
image

Ordet "propaganda" kan sägas ha samtidigt två betydelser.

En grundläggande där "att propagera" för något bara betyder att man försöker övertyga - med hjälp av fakta och argument - i syfte att vinna andra människor för sin uppfattning.

Därutöver har ordet fått en negativ laddning och en innebörd av att försöka övertyga med ojusta medel.

Kommer till detta att den som gör så har massiva mediala resurser till sitt förfogande blir det naturligtvis problematiskt, ur demokratisk synpunkt.

Här ska göras en ansats att redovisa olika varianter av ojuste propaganda. En provkarta, så att säga.

Menyrubrikerna går med nödvändighet ofta in i varandra. Nedtill i respektive spalt ges preciseringar. 

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image