Kapitel 9:

KOSTNADER

Kapitel 10:

ARGUMENTERING

Kapitel 13:

ANDRA VÄSTLÄNDER

a) Nordiska grannländer

b) F.d. kolonialstater

c) F.d. angriparstater

d) Invandringsländer

e) Gränsländer
f) Övriga länder

Kapitel 16:

VARFÖR?

Kapitel 17:

PERSPEKTIV FRAMÅT

a) Vart är vi på väg?

b) Vad bör göras?
Slutord
Forskningsfrågor

 

ARBETSMODELL

1. HTML-materialet läggs ut officiellt och allmänt länkat på BGF-sidan, under adress: http://www.bgf.nu/vitboken

2. Det sker successivt, med början den 28 november, lördag.

3. Hela strukturen med 17 kapitel finns med från början, men texterna görs länkbara efterhand, med ett nytt kapitel varje vecka.

4. Manuset är skrivet av i huvudsak Jan Milld, men bearbetningen och bedömning av inkomna synpunkter görs av en redaktionsgrupp.

5. PDF-versionen, dvs ett andra vitboksmanus, läggs ut på internet under april 2010.BEDÖMNINGSGRUNDER

1. Rätta sakfel

2. Rätta skrivfel

3. Ändra oklara eller olämpliga formuleringar

4. Göra texten mer koncis, där så är möjligt.

5. Skyffla över textdelar till bilagor, eller helt ta bort.

6. Se om citat bör omarbetas till löpande text i boken.

7. Undvika dubbleringar och göra omdisponeringar.

8. Plocka in ytterligare faktauppgifter eller argument.

9. Se om källhänvisningar saknas där de bör finnas.

 

 

Stöda vitboksarbetet?

Postgiro 80 73 30 - 6

(Jan Milld)