Angränsande BGF-avdelningar:

 

 

Det mångkulturella projektet skapar nya arbetstillfällen.

I kölvattnet på massinvandringen och den ovanifrån anbefallda anpassningen från svenskarnas sida tillkommer ett antal yrkesgrupper som tidigare inte förekom på arbetsmarknaden.

Det kan också handla om redan existerande yrkesgrupper, där efterfrågan på tjänster nu ökar.

 

 

 

 

 

 

Nya yrkesgrupper