image
image
imageHur nedbringa antalet brottsoffer och minska det mänskliga lidande som våldsbrottsligheten medför? Hur få ett tryggare och mer rättssäkert samhälle?

För att bekämpa brottsligheten är det viktigt med kunskap som ringar in problemen och klarlägger mönster. Med bättre kunskap om var de mest brottsbenägna finns, för respektive typ av brott, ökar möjligheterna att se var åtgärder bör sättas in.

Se vidare FAKTABANKEN!

Mycket kan visas med statistik - t ex har Jerzy Sarnecki under perioden 1988 - 2006 haft många tillfällen att i TV peka på hur brottsligheten minskat, utan att direkt ljuga. De röda markeringarna i bilden nedan visar de år då antalet anmälda brott minskat jämfört med närmast föregående år. De inringade värdena visar värden som ligger lägre än ett antal år i följd.

Inte desto mindre har brottsligheten ökat under perioden som helhet.


  

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image