image
image
image


Med "etnisk grupp" avses en grupp människor som har samma språk, kultur, religion och/eller rastillhörighet. För att inte få för många rubriker låter vi några av dem bli ganska vida. Som framgår är de inte varandra uteslutande - gruppen "muslimer" omfattar t ex flera av de andra grupperna. Likaså ryms "somalier" samtidigt under gruppen "svarta".


1. Muslimska länder: 14.400

2. Arabiska länder: 7.200

3. Östeuropa: 4.800

4. f.d. Jugoslavien: 3.800

5. Svarta Afrika: 3.500

6. f.d Sovjetunionen: 2.600

1. Arabländer: 7.200

2. f.d. Jugoslavien: 3.800

3. Svarta Afrika: 3.500

4. f.d. Sovjet: 2.600

5. Latinamerika: 2.200

6. Turkiet: 1.300

7. Polen: 1.150

8. Iran: 1.100

(9. Somalien: 1.150)

Problematisk blir statistiken beträffande olika folkgrupper på Balkan. Av intresse vore t ex att få fram antalet kosovoalbaner. I Migrationsverkets, och även SCB:s, statistik redovisas dock dessa tillsammans med serber (för Migverkets del under rubriken "Serbien och Montenegro").

I diagramen ovan innefattar rubriken "f.d. Jugoslavien" samtliga delrepubliker från Titotiden. Rubriken "f.d. Sovjetunionen" innefattar här Ryssland, Vitryssland och Ukraina, samt de tre baltiska staterna. Rubriken "Östeuropa" innefattar de nyssnämnda områden plus övriga Europa som styrdes av Moskva under den kommunistiska perioden.

 


 

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image