Angränsande BGF-avdelningar:

 

"Lagom är bäst!", i sin första version skrev jag 1993. Den senast tryckta versionen är från 1995.

Boken kunde aldrig finna en förläggare. De första versionerna tryckte jag upp helt på egen hand, den senaste med stöd av "Samfundet för nationell och internationell utveckling".

Svårt - eller omöjligt - har det också visat sig vara att få boken recenserad. Ett undantag var Anders Carlberg i Stockholms-Tidningen (s), den 11/3 -94.

Carlbergs positiva omdöme om boken togs - drygt ett år senare - till utgångspunkt för ett mediadrev mot honom, i Radio Stockholm, TV2:s ABC-nytt och Aftonbladet.

"Lagom är bäst!" hade fått en positiv recension också i Bibliotekstjänsts katalog.

På omslaget presenteras "Lagom är bäst!" som på en gång en faktasamling, ett studiematerial och ett debattinlägg:

"Huvudtesen är att den s.k. generösa flyktingpolitiken måste ersättas av en 'klok flyktingpolitik'.

Den förda flyktingpolitiken är osolidarisk - osolidarisk

mot utsatta grupper av svenskar,

mot fattiga människor i u-länderna och

mot kommande generationer.

Den är också odemokratisk, då den inte respekterar folkviljan.

Den utgör ett hot mot vårt välfärdssamhälle."

Vad jag nu lägger ut här på Internet är en omarbetad och uppdaterad version av "Lagom är bäst!", speciellt för Internet. De tekniska möjligheter - med klickpunkter och förgreningar - som Internet möjliggör, har jag därvid försökt att ta tillvara.

Jan Milld

PS: Beställningar

Boken "Lagom är bäst!" är nu slut i lager, finns ej mer att köpa.

 

 

 

 

Lagom är bäst!