image
image
image


BSS

Organisationen BSS - "Bevara Sverige Svenskt" - är vad som utvecklades till partiet Sverigedemokraterna.

I våra massmedia framhölls BSS som ett avskräckande exempel, något som är ägnat att kompromettera SD.

Hur mycket bottnar detta i faktiska ståndpunkter från BSS och hur mycket från en hårt vinklad mediapresentation?

Upp till envar att försöka bedöma!

Här görs material ur två dokument tillgängliga:

• BSS-programmet

• Boken "BSS - ett försök att väcka debatt"

 

 

Stockholm i april 2008

Jan Milld

 

  

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image