Angränsande BGF-avdelningar:

 

Varför har vi en skola?

Är syftet främst

att ge moralisk fostran, för att avhålla från asocialt beteende?

att ge kunskaper och färdigheter, för att kunna intaga en plats på arbetsmarknaden?

att vara en förvaringsplats, för barn och ungdomar som samhället någonstans måste göra av?

att ge politisk indoktrinering, för att få de unga att acceptera ett sjukt samhälle som någonting normalt?

Vilka mål som skolan än har - hur är måluppfyllelsen?

 

Skolan