4. Inkompetens
5. Girighet/moral
6. Slöseri
PERSONMENYER:

4. Inkompetens

5. Girighet/moral

6. Slöseri

Nomenklaturan