Svenska flyktingar

På Brännpunkt i SvD, den 6/2 -05, skriver förre skattedirektören Per-Ola Larsson om skatteflyktingar:

"Förra statssekreteraren i utbildningsdepartementet, förra generaldirektören för Riksskatteverket, nuvarande chefen för Systembolaget och numera statsministerns hustru, Anitra Steen, säljer sin bostadsrättslägenhet på Kungsholmen.

Realisationsvinsten torde bli ett beskattningsbart belopp på cirka tre miljoner kronor. Hon berättar att hon och maken ska skriva sig på statsministerparets gård Torp i Södermanland.

Varför är de så angelägna att bli folkbokförda där innan de flyttat bosättning och verksamhet dit?"

 Statsministerparets agerande ligger knappast i linje med folkbokföringslagen:

"Skatteverket ska vid en flyttningsanmälan vid dubbel bosättning pröva var de ska anses bosatta. Båda makarna har kvalificerat heltidsarbete i Stockholm och kommer att få endast en minimal jordbruksverksamhet på Torp.

Det finns flera rättsfall i Regeringsrätten som visar att de ska folkbokföras där de har sitt huvudsakliga arbete. "

Men vinsterna för de tu, med en manipulerad bosättning, kan bli stora:

" Realisationsvinstbeskattningen inhiberas och tre miljoner kronor kan ograverat investeras i den nyinköpta gården.

Makarna taxeras för näringsverksamhet. Större delen av reparationer på hus med mera får bokföras som kostnader. Eftersom det ännu inte finns några intäkter i jordbruksrörelsen blir alla kostnader första året förlust i rörelsen.

'Förlusten' dras av från de båda makarnas inkomster av tjänst. Därigenom kan de sänka sin skatt till ett minimum."

Genom att vara folkbokförd på Torp kan statsminister Persson också göra gällande att han har dubbel bosättning och får traktamente och resekostnader betalda av statskassan. Han får bo gratis i statsministerpalatset.

Larsson är kritisk till Skatteverkets insatser i sammanhanget:

"Många i samhällets övre skikt - ofta med hjälp av fingerfärdiga advokater - tillämpar alla dessa olagliga försök att kringgå folkbokföringslag och skattelag. Varför hindrar Skatteverket en korrekt tillämpning av folkbokföringslagen för att möjliggöra skattefusk?

Skatteverket har skapat enkla rutiner för löntagardeklarationer. Men skatteregler för personer med höga inkomster och för företag är så invecklade att man inte orkar kontrollera dem. Så kommer en allt högre andel av skatteoket att bäras av låginkomsttagarna."

Skulle statsministerpartet lyckas i sin folkbokföringsmanöver kan det skapa ett farligt prejudikat och bli till ett dåligt exempel för andra, att på liknande sätt försöka fly skatt:

"Om statsministern lyckas genomföra sin manipulation med en fingerad bosättning blir det exemplet givetvis en handlingslinje för många andra som vill reducera sin skatt.

För Göran Persson är det absurt att uppträda som jordbrukare på sin gård innan han lämnat statsministerposten.

Enligt regeringsformen 6 kap 9 par får han inte utöva annan verksamhet: statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst."

Larsson avslutar med ett konstaterande att Sverige idag skulle behöva en ny Karl XI, som drar in förläningar från det nya skattefrälset, den nya adeln.

 


Finansminister Per Nuder har nyligen aviserat ytterligare skattehöjningar.

Det kan nog behövas.


 Se vidare:

Arbetsmyra

De berikade

Skattetrycket