Skum-raskt

Den svenska riksdagen utgörs av 349 ledamöter - skulle demokratin vinna eller förlora på om antalet reduceras, till exempelvis 99 ledamöter? Med tanke på vilka sidoinkomster vissa ledamöter har kan man fråga sig hur mycket tid de kan lägga ned på riksdagen och vilken nytta de gör där.

Klart är att det skulle bli en besparing ekonomiskt att minska riksdagens storlek. Socialdemokraterna aviserar nu nya skattehöjningar, trots att Sverige redan har världens högsta skattetryck. Ett alternativ vore att skära ned på onödiga utgifter!

 


Ur DN den 1/2 -05:

"DUBBLA LÖNER I TIO ÅR

Sedan Ola Rask tog plats i riksdagen 1994 har han utöver riksdagslönen behållit sin vd-lön på det fackligt ägda Rönneberga. Detta har godkänts av bolagets namntunga styrelse.

Trots att Ola Rask har ett heltidsuppdrag som riksdagsledamot med en lön inklusive ersättningar på runt 50.000 kronor i månaden, får han runt 40.000 kronor i månaden som chef för den fackligt ägda Rönneberga konferensgård."

Som det råkat sig är även hustrun med, hon är vice vd för konferensgården. När det gäller deras löner har ingen av dem tydligen haft mycket att säga till om. Pengarna har i stor sett prackats på dem:

"- När det gäller hennes och min lön görs det upp med styrelsens ordförande. Jag följer bara Byggnads funktionärslön, säger Ola Rask.

Men är det rimligt att du har två heltidslöner?

- Det är inte min sak. Det får styrelsen ta ställning till."

Det visar sig i ersättningarna ingår även tjänstebil:

"...en ny Volvo S60 och bensinersättning som Rönneberga betalar. Han har även en tjänstevilla vid vattnet nedanför konferensanläggningen på Lidingö.

Bilförmånerna är enligt bolagets årsredovisning värda runt 50.000 kronor per år. Villan deklareras inte som förmån."

I det nära perspektivet har klassklyftorna ökat:

"Rönnebergas kostnader för ledningen ökade mellan 2002 och 2003 från drygt 500.000 kronor per år till närmare 800.000 kronor. Under samma period minskade kostnaderna för de övriga anställa med över en halv miljon kronor. Enligt Ola Rask är huvudorsaken till de ökande kostnaderna att hans hustru, Marianne Rask, blivit vice vd för bolaget. Hon har, enligt Ola Rask, de senaste åren tagit över allt mer av det löpande arbetet på konferensanläggningen."

Men detta har dock inte påverkat lönen till Ola Rask.

"Ola Rask chefslön gör honom till en av riksdagens bäst betalda ledamöter. Tidigare genomgångar har visat att han varit socialdemokraternas överlägset bäst betalda ledamot.

- När det gäller mitt riksdagsuppdrag är det den politiska ledningen som gett mig det."

Riksdagen rekommenderar alla ledamöter att redovisa sina sidoinkomster. För detta har dock de (s)-märkta visat svagt intresse:

"...enligt riksdagens administrativa kontor har Ola Rask inte lämnat någon sådan redogörelse. Utav socialdemokraternas 159 ledamöter är det bara tio som inte lämnat dokumentation om sidointäkterna."

 


Och det gäller inte bara Ola Rask. Han är inte ensam med sina skumraskaffärer.

Ur DN den 4/2 -05:

"RIKSDAGSMÄNNENS EXTRAKNÄCK MILJONAFFÄR

Många riksdagsledamöter extraknäcker. I flera fall handlar det om uppdrag som ger flera hundra tusen kronor extra om året, förutom riksdagslönen."

Under 2003 deklarerade så många som 49 ledamöter för sidoinkomster på mer än 100.000 kronor, förutom kapitalinkomster, enligt en undersökning som TT gjort.

"Ett exempel är kristdemokraten och kändisadvokaten Peter Althin. 2003 deklarerade han för en tjänsteinkomst på 1.345.021. Mindre än hälften, cirka 500.000 kronor, kom från riksdagen."

Sidouppdrag som Ahltin dock inte har registrerat i riksdagens frivilliga register för ledamöternas ekonomiska intressen.

"Det har inte heller folkpartisten Mauricio Rojas, som 2003 tjänade cirka 650.000 kronor utöver riksdagsarvodet."

Den vanligaste extrainkomsten för riksdagsledamöter är från uppdrag i styrelser i statliga verk och bolag.

En annan extrainkomst är pensioner:

"Trots att de ofta har långt kvar till ålderspensionen får många riksdagsledamöter, vid sidan om riksdagsarvodet på 46.400 kronor i månaden, pensioner från tidigare politiska uppdrag."

Värsting i det sammanhanget är en tidigare VD för Systembolaget:

"Ingen kommer dock i närheten av folkpartisten Gabriel Romanus inkomster. Under 2003 tjänade han 1.471.521 kronor, varav endast 520.453 kronor kom från riksdagen."


 

 Se vidare:

Skattetrycket

Många myndigheter

Invandringens kostnader