"Hon är en god företrädare för våra värderingar."

Lars Stjernkvist, partisekreterare (s) om Ylva Johansson, i Rapport den 4/8 -04

Ylva Johansson

Ylva Johansson började sin politiska bana som mycket ung, inom Vänsterpartiets ungdomsförbund. Sedan blev hon socialdemokrat, och karriären tog fart. Hon hamnade i regeringen, som skolminister. Efter en romans med dåvarande finansministern, Erik Åsbrink, fick hon avgå. Även Åsbrink avgick senare.

Erik Åsbrink blev 2002 ordförande i den av statsminister Persson inrättade "Etik- och förtroendekommission", med uppdrag att "analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet."

Ylva Johansson har nu - i augusti 2004 - kallats tillbaka till regeringen av statsminister Göran Persson, som strax tidigare Laila Freivalds.

Ylva Johansson utgör ett exempel på samtidigt två aspekter:

måttet av kompetens

innebörden av rättvisevärderingarna hos dagens socialdemokrati.

 


Ur Aftonbladet, den 3/8 -04:

"Hon startade kunskapslyftet

Under Ylva Johanssons tid som skolminister (1994-1998) startades Kunskapslyftet, den stora satsningen på vuxenutbildning. Projektet inleddes 1 juli 1997 och pågick till och med 2002. Satsningen riktades främst till arbetslösa vuxna som saknade treårig gymnasieutbildning. Kostnaderna uppgick till sammanlagt 42 miljarder kronor. Vid Umeå universitet pågår omfattande forskning om satsningen var värd sitt pris för den enskilde och för samhällsekonomin."

 


Ur Östgöta-Correspondenten, den 3/8 -04:

"MINISTERNS TID I IT-FÖRETAG VAR FÖRLUSTRIK

Comebackministern Ylva Johansson visar skrala meriter från företagsvärlden. Förlustbolag dominerar hennes engagemang.

Ylva Johansson, som i söndags utsågs till ny vård- och äldreomsorgsminister, var fram till i lördags vd för förlustbringande IT-företaget Att Veta.

Med mikroskopiska intäkter och gigantiska förluster påminner bolaget om andra magra prestationer under de gyllene IT-åren. Att Veta tjänade 1,5 miljoner kronor förra året. Förlusten var 79 miljoner kronor..."

Ylva själv blev ändå inte lottlös:

"Ylva Johansson fick 116 000 kronor i månaden som vd."

"Taxeringsåret 2003 var hennes inkomst drygt 1,1 miljoner kronor och året före dryga miljonen."

 


Ur Svenska Dagbladet, den 2/8 -04:

"Ett annat av hennes engagemang i företagsvärlden är Ylva Johansson utveckling AB. Bolaget bedriver konsultverksamhet om IT-utveckling, främst inom utbildningssektorn. Men särskilt vinstgivande var det inte. 86 000 kronor i försäljning och 7 000 kronor i förlust förra året.

Ylva Johansson är även ledamot i Åsbrink & Far, där maken och tidigare finansministern Erik Åsbrink är ordförande. Men ingen vinst här heller. Fjolårets förlust blev 56 000 kronor."

Bara ett av de företag där Ylva är med, bär sig:

"Enda vinstgivande företag, registrerat hos Bolagsverket, med Ylva Johansson i styrelsen var bolaget som ger ut vänstertidningen Arena. Vinsten förra året var dock blygsamma 714 kronor."

 


Ur Expressen, den, den 5/8 -04:

"IT-företaget hon drev gick med 180 miljoner i förlust.
Nu ska Ylva Johansson ta itu med äldrevården.

Hon blir ny vård- och äldreminister, sedan Göran Persson bestämt sig för att "recycla" ännu ett gammalt statsråd.

I kommentarerna efter utnämningen har Ylva Johansson framhållit som en merit att hon verkat i privata näringslivet efter politiken. Men hennes karriär i näringslivet var en tveksam succé."

Enligt Sveriges Radios ekonomieko hade företaget Ylva startat och satt i ledningen för vid årsskiftet gått med 180 miljoner kronor i förlust.

"Man kan också fråga om Ylva Johansson ens var 'i näringslivet.' Att Veta AB:s huvudägare är kommunförbundet, fackförbunden Metall, SKTF och Kommunal."

"­ Jag har bara gott att säga om Ylva och hennes ledarskap, säger Ilmar Reepalu, kommunförbundets ordförande ..."

Ylva Johanssons löner har Reepaluu försvarat med att de är normala i de sammanhang det gällde.

 


Malin Siwe i Dagens Nyheter den 3/8 -04:

"Läromedelsföretaget Att Veta brände 166,5 miljoner kronor fram till senaste årsskiftet. Allas våra pengar, satsade av kommunförbundet. Många våras pengar, satsade av Skandia, Metall, Kommunal och SKTF. Så mycket pengar hade aldrig ett vanligt läroboksföretag fått göra av med, men det här var ju nytt. E-learning, it liksom.

Egentligen var det inte så nytt ens hösten 2000 när Ylva Johansson tog initiativet till företaget. Alla visste redan då att K-world, som satsade på lärande via tv och dator gick på knäna. I maj 2001 stod det klart att K-world inte fått en enda kund till sin utbildningsportal, och tv-kanalens tittarsiffror var för små för att kunna mätas. Våren 2002 gick kunskapsvärlden i kras.

Ändå tuffade Att Veta på."

Ylva framhåller det var hennes förslag att "dra ner kostnaderna i bolaget radikalt", genom att avskaffa henne själv som VD.

"För nöjet att slippa henne skulle företaget betala tolv arbetsfria månadslöner i 100.000-kronorsklassen."

Av en Siwe-kolumnen i DN den 6/8 -04 framgick att Ylva Johansson vid ett tillfälle för en timmes deltagande i en paneldebatt hade begärt 15.000 kronor.

 


Ur Göteborgs-Posten, den 2/8 -04:

"VÅRDFACKEN MÖTER YLVA JOHANSSON MED STOR TVEKSAMHET

- Det känns som en nedprioritering av hälso- och sjukvårdsfrågorna, säger Eva Fernvall, ordförande för Vårdförbundet om det nya statsrådet.

Både Fernvall och Eva Nilsson-Bågenholm, ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker att det finns två omständigheter som gör utnämningen av Johansson besvärlig. Hon har ingen som helst erfarenhet av vård och omsorg."


 Se vidare:

Ylva, minister