Landsting

Ur gratistidningen"Stockholm CITY" den 2/9 -04:

"LANDSTINGET FALLSKÄRMAR KOSTAR ÖVER FEM MILJONER

Landstinget har miljardskulder och sjukhus och kollektivtrafiken tvingas spara. Samtidigt betalar landstinget miljonbelopp till före detta tjänstemän som fortfarande är i aktiv ålder. Skattebetalrna står för notan."

Av artikeln framgår att under år 2003 delade 14 f.d. tjänstemän på cirka 5,4 miljoner kronor som låg utanför de vanliga tjänstemannanpensionerna. Den högsta pensionen låg på 540.000 kronor.