Nomenklaturan i EU

Kurt Lundgren skrev på sin blogg den 6/1 -08:

"Europas mutade överklass

Den nya politiska överklassen inom EU bär icke sin tunga börda förgäves då den representerar oss. I själva verket har EU genomfört sådana makalösa förmåner för EU-parlamentets ledamöter, att organisationen närmast är att betrakta som vilken maffiaorganisation som helst..."
 
EU-parlamentets ledamöter har beviljat sig själva följande förmåner: var och en:
 
1. erhåller i något som kallas allmänna utgifter 37 850 kr per månad (för enkelhetens skull räknar jag euron i 10 kr)
 
2. erhåller i avståndsavgift 5 710 kr.
 
3. erhåller i resebidrag 33 760 kr.
 
4. erhåller 2 680 kr per dag vid officiella resor.
 
5. erhåller i utgifter för frukost 1 310 kr per dag,
 
6. erhåller i utgift för en assistent, ofta frun, en kusin eller en broder, 146 850 kr per månad.
 
Och som om inte detta räckte har varje ledamot rätt till 400 kr till taxi från bostaden till flygplatsen.
 
Ovanpå detta kommer lön, pension, gratis sjukvård och skola för barnen, skatt på 20 procent etc etc."


För den som betvivlar hans uppgifter - de är förvisso fantastiska! - ger Lundgren två länkar:

http://www.europarl.europa.eu/stockholm/2526/sto4506eu15029.htm

 
http://www.europarl.europa.eu/stockholm/2526/uploads/Samlade_bestaemmelser_foer_kostnadsersaettning_och_andra_ersaettningar.pdf


 Se vidare:

NOMENKLATURAN