7. Krogar
8. Kränkning
9. Kultur/religion

7. Krogar

8. Kränkning

9. Kultur/religion

DO - diskrimineringsombudsmannen