Aktuell kommentar - vecka 49/05

 

 

Hets och kränkningar

Pastor Åke Green är att betrakta som en "bakterie", har det bland annat förkunnats i massmedia under veckan som gick, efter den friande domen i HD.

Vi invandringskritiker har under ett antal år fått vänja oss vid att vi är att betrakta som "löss", "nazister", "främlingsfientliga", "extrema" och annat.

Detta är förvisso kränkande, men något som man får finna sig i om man vill leva i en demokrati med yttrandefrihet för alla. Ger man sig in i politiken får man inte vara alltför mycket av "prinsessan på ärten".

Däremot skulle man ju kunna efterlysa en verklig genmälesrätt, som ger möjlighet för medborgare att försvara sig mot beskyllningar.


EN ANNAN DIMENSION blir det när anklagelserna och svartmålningen driver fram en hotbild och går ut över personers personliga säkerhet. Då kan man tala om hets. Detta bör rimligen vara förbjudet. Mot hets måste samhället ingripa. Detta ingripande bör ske redan förebyggande, inte bara när en akut hotbild eller verklig våldssituation har uppstått.

Ofrånkomligen blir det en bedömningsfråga, var man därvid ska lägga ribban. Skulle man följa budskapet hos Gellert Tamas, författaren till "Lasermannen", kan inte ens en strikt saklig kritik av den förda invandringspolitiken framföras - det kan ju finnas en gravt sjuk och våldsbenägen person, som då triggas att börja skjuta urskiljningslöst mot invandrare. En "helgardering" à la Tamas skulle ju kunna sätta munkavle på all politisk debatt och varje försök till meningsutbyte.

Det våld som drabbat invandringskritiker, kanske främst sverigedemokrater, har en sådan bredd och är så organiserat, att man där inte kan tala om bara sjuka individers och enskilda galningars verk. Under parollen "Krossa rasismen!" har man ägnat sig åt att försöka krossa andra människor.

I botten ligger alla dessa negativa epitet, som konsekvent använts i massmedia. Där ligger också en nidbild som spridits genom aggressiv journalistik i kombination med att angripna inte givits utrymme att ge sin syn.

Exempel på sådan journalistik är Aftonbladets uthängningar av förmenta nazister, påhejat av andra tidningar. Per T Ohlsson i Sydsvenskan talade om att "göra dem rädda". Göran Persson m.fl. s-ministrar har skrivit i Expressen under rubriken "Vi ska krossa dem!" Pierre Schori, då invandringsminister, pläderade 1997 i riksdagen för att "kriminalisera och jaga" "främlingsfientlighet".

Här kan verkligen talas om hets, eftersom agerandet varit klart ägnat att resultera i hat och våld. Det har också följts av ett antal faktiska incidenter: uppeldade bilar, mötessabotage, angrepp mot hem, misshandel av personer.

Sakligt sett kan skäl finnas att lagstifta mot denna hets, både för att skydda människor mot övergrepp och för att motverka att medborgare av rädsla för sin personliga säkerhet avstår från engagera sig politiskt.


DEN LAG SOM FINNS i sammanhanget handlar dock om annat. Den gäller "hets mot folkgrupp" och omfattar inte vare sig svenskar i allmänhet eller personer som tillhöriga politiska grupperingar. Lagen omfattar etniska minoriteter och homosexuella.

Nyligen har lagen skärpts, så att den inte riktar sig bara mot hets - den gäller nu även "kränkning". Innebörden av detta är att en person kan ta illa vid sig, känna obehag.

- Ett uttalande kan således vara olagligt utan att skapa en hotbild och inverka på personers säkerhet.

- Uttalandet ifråga riktar sig då inte mot personen som individ, utan mot den grupp som personen tillhör.

- Huruvida personer faktiskt blir kränkta beror ytterst på hur de själva känner, eller påstår sig känna.

KONTRASTEN BLIR SKARP:

Å ena sidan tillåts hets, med helt påtagliga konsekvenser för människors säkerhet.

Å andra sidan förbjuds redan uttalanden vilka kan uppfattas som obehagliga.

Det beror helt vilken grupp som har "drabbats".

Här är det s.a.s. skillnad - skarp skillnad - på "folk och folk".


Pastor Åke Green uttalade sig om homosexualitet som en cancersvulst. Enskilda homosexuella har funnit detta kränkande. 1)

Tidigare har en annan pastor, Runar Sögaard, uttalat sig om åldern på profeten Muhammeds brudar. Enskilda muslimer har funnit detta kränkande. 2)

Åke Green blev frikänd, men inte därför att hans uttalande inte ansågs omfattas av lagen. Anledningen var bara pragmatisk: en fällande dom kanske skulle komma att upphävas i Europadomstolen.

I själva verket är lagen om hets mot folkgrupp i sin nuvarande utformning en helt orimlig lag, som snarast måste omarbetas!

I en del bör skärpningar övervägas, så att den även omfattar hot mot etniska svenskar eller personer tillhöriga politiska åsiktsriktningar.

I en annan del måste den mjukas upp, så att begreppet "kränkning" tas bort.

I en demokrati måste vi alla lära oss att leva med att emellanåt få höra sådant som vi inte gillar. Även "obehagligheter" är ofrånkomligen en del av själva livet.

Det viktiga är att

- envar som angripits får tillfälle att försvara sig. I ord - med fakta och argument

- allmänheten får ta del av en allsidig information.


 Se vidare:

Förbud mot symboler

Hets mot folkgrupp

Med skilda måttstockar

"Hoper araber"

Örnar och kugghjul


Kränkningar

Kränkt

Vad kränker?


"Fel" åsikt värre än misshandel

Sverige i focus

Världsberömd


 

1) Åke Greens yttrande i sin kyrka har gjort att en förhoppning har framförts - av Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd i Stockholm - att han ska brinna i helvetet. (Åter)

2) Runar Sögaards yttrande i sin kyrka har gjort att en "fatwa" utfärdats mot honom, av islamister. (Åter)