DO och könsstympning

Är könsstympningen en företeelse, som det är viktigt att bekämpa?

DO i Sverige är stridbar...

Ur Dagens samhälle den 3/9 -07:

"DO stämmer Uppsala kommun

Uppsala kommun stäms av DO för att ha tvingat en 11-årig flicka till en gynekologisk undersökning. Hon misstänktes ha blivit könsstympad.
 
Fallet gäller en fembarnsfamilj med somaliskt ursprung där föräldraparet kom till Sverige för 15 år sedan. Hela familjen är numera svenska medborgare och barnen är födda i Sverige.
 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har stämt Uppsala kommun inför Uppsala tingsrätt och kräver skadestånd för olaga diskriminering.
 
När pappan besökte en barnhälsovårdsmottagning med ett av barnen berättade han för distriktssköterskan att den äldsta dottern skulle åka till Kenya under sommarlovet. Där skulle hon besöka släktingar hon aldrig träffat tidigare.
 
Enligt DO:s stämning ledde upplysningarna till att distriktssköterskan begärde att få undersöka flickan när hon kom tillbaka från Kenya."

" Efter hennes hemkomst kallade en tjänsteman vid socialförvaltningen till ett möte. Där förklarade pappan att flickan inte blivit stympad. På mötet blev, enligt DO-stämningen, pappa och mamman diskriminerade på grund av sitt ursprung."
 
"Förundersökningen ledde så småningom till att polis tvångshämtade flickan från skolan. Hon genomgick en omfattande gynekologisk undersökning på Akademiska sjukhuset.
 
Den visade att flickan inte könsstympats.
 
DO kräver nu att kommunen ska dömas att betala föräldrarna 120 000 kronor var och flickan 200 000 kronor, totalt 440 000 kronor, i skadestånd på grund av diskriminering."


Blågul kommentar

Var det här fråga om "diskriminering"? Det beror på hur man ser saken!

• I en bemärkelse var det naturligtvis så. En etniskt svensk familj, som sänt sin dotter utomlands, skulle knappast ha fått misstankar på sig för könssympning och de skulle inte ha riskerat en påtvingad gynundersökning av sin dotter efter hemkomsten.

• Å andra sidan: hur hög är sannolikheten i respektive fall, att könstympning faktiskt skulle kunna ha förekommit? Det säger ju sunt förnuft, att sannolikheten är hög i fallet med afrikanerna, men obefintlig i fallet med de etniska svenskarna.

Följaktligen: vill man bekämpa dessa helt vidriga övergrepp mot unga flickor, då blir Uppsala kommuns agerande ändamålsenligt.

DO hyser uppenbarligen andra värderingar.


Se vidare:

DO och greker

DO och muslimer

DO och romer