DO om skolböcker

De befogenheter som diskrimineringsombudsmannen, DO, har - eller försöker att ta sig - blir allt större.

Ur DN den 9/1 -06:

"FÖRDOMSFULLA SKOLBÖCKER FÅR KRITIK AV DO

De senaste upplagorna av de vanligaste samhällskunskapsböckerna för högstadiet beskriver homosexuella som sexuellt avvikande och invandrare som rånare och bidragstagare.
 
Det visar en granskning gjord av Svenska Dagbladet. I Natur och kulturs "Samhälle i dag" får eleverna bland annat lära sig att grupper av invandrarungdomar rånar svenska jämnåriga på mobiltelefoner, samt att de trakasserar och förödmjukar andra ungdomar.

- Hela texten är fördomsfull och generaliserande. Risken är att elever som läser detta blir kränkta, säger Ann-Christin Hartman, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen, DO, till Svd."


Blågul kommentar

Vad såväl DO som dessa dagstidningar uppenbarligen blandar ihop är två olika saker:

1. Fördomsfullhet

2. Återgivande av fakta, vilka vissa upplever som obehagliga.

Det är ett faktum att det finns ett rasistiskt mönster i det - ökande antalet - gaturån:

- förövarna har oftast utländsk bakgrund

- offren är oftast unga svenskar.

Skulle utifrån detta göras generaliseringar, med innebörden invandrare i allmänhet beskrivs som rånare, då är det inte bara fördomsfullt utan sakligt direkt felaktigt. Med kännedom om hur "psalmerna går" hos de politiskt korrekta finns all anledning betvivla att DO:s påstående stämmer.

Däremot kan det naturligtvis alltid finns någon som känner sig kränkt av att obehagliga faktauppgifter kommer fram. Det är dock en typ av kränkning som måste anses väga fjäderlätt, jämför med de grova kränkningar som drabbar alla offren för den rasistiska brottsligheten.
 


 Se vidare:

Brev till DO

Ökad rasism