Aktuell kommentar - vecka 15/04

 

 

Kränkningar

Att vara "kränkt" eller kanske kunna bli "kränkt" är en situation som kan påkalla säskilda åtgärder eller särskilda hänsyn från samhället.

Kränkt är den som känner sig, eller påstår sig känna sig kränkt. I att kunna bli kränkt eller känna sig kränkt eller påstå sig känna sig kränkt ligger därmed en form av makt. Det är en makt som finns hos invandrare, däremot inte hos etniska svenskar.

När Sverigedemokraterna den 27/2 2002 behövde en mötesl0kal vägrades de en sådan i Akalla, just med hänvisning till att de invandrare som bodde i området då kanske kunde känna sig kränkta.

På samma sätt hänvisades till en teoretiskt tänkbar kränkning av invandrare när konstnären Dorinel Marc hösten 2003 hindrades att visa BGF-filmen "Är du Sverigevän?" på utställningen "(f)acts".

 


Ytterligare ett exempel på samma sak ges i följande text, från våren 2004:

"SKOLOR FÅR HANDBOK MOT ANTIDEMOKRATI

Skolutvecklingsmyndigheten råder nu skolorna att göra särskilda handlingsplaner mot antidemokratiska och främlingsfientliga organisationer. Anledningen är att rasistiska och främlingsfientliga partier fick många röster i en del skolor vid ungdomsvalet i samband med riksdagsvalet för två år sedan."

"Mycket handlar om hur skolorna ska hantera främlingsfientliga och antidemokratiska krafter som sprids bland annat via internet, musik och tidskrifter. Frågan är också om partier med mer eller mindre främlingsfientliga budskap, öppna eller dolda, ska tillåtas komma in i skolorna för att informera och vara med i debatter.

Säger varken ja eller nej

Där säger myndigheten inget klart ja eller nej. Rektorerna får bestämma. Rektorerna kan alltid stoppa eller styra politisk information om det blir bråk eller ordningsproblem, skriver Skolutvecklingsmyndigheten och hänvisar till olika beslut av Justitieombudsmannen.

Skolutvecklingsmyndigheten vill att skolorna ska bekämpa odemokratiska strömningar med demokratiska medel. Grunden är att skolorna ska bekämpa rasism, kränkningar och främlingsfientlighet med kunskap och en öppen diskussion.

Skolan ska dokumentera

Myndigheten föreslår att skolorna arbetar systematiskt och förebyggande. Det kan vara bra att dokumentera strategin i en handlingsplan. Då kan skolan se om den gjort rätt eller om den måste vidta nya åtgärder.

Om partier talar kränkande om någon eller delar ut kränkande material vill myndigheten att skolorna ska göra en polisanmälan.

- Jag vill betona att det är fullt möjligt att stänga dörren för antidemokratiska och främlingsfientliga krafter om det är så att de bryter mot skolans uppdrag, säger ungdomsminister Lena Hallengren."

 


Kan en svensk få känna sig kränkt?

Kan det vara kränkande att bli kallad det ena eller det andra bara för att man ser problem med massinvandringen och vill diskutera lösningar?

Kan det vara kränkande att se främlingar diktera dagordningen för vad som ska anses utgöra problem i samhället?

 


 

 Se vidare:

Kränkt

Vad kränker?