Kulturhänsyn?

Av en nyhetsartikel i Arbetet den 17/5 -99 framgår att Vänsterpartiet i Lund motsätter sig religiösa andakter vid skolavslutningar. Mats Olsson (v) uttalar sig så här för tidningen:

"Flera skolor i Lund håller sina terminsavslutningar i kyrkor. Kyrkor är ofta vackra byggnader och valet av lokal kan bidra till att skapa en hödtidlig stämning vid avslutningen. Men i den fall är ceremonin utformad som en gudstjänst. Då blir en del av skolans ordinarie verksamhet förvandlad till en religiös andakt."

"Skolan är en del av vårt mångkulturella och sekulariserade samhälle. Dagens elever, liksom dagens föräldrar, tillhör ett flertal olika trosinriktningar, och många av dem saknar helt religion. I Sverige råder religionsfrihet. Eventuell tro är en privatsak."

Tidningen refererar vidare:

"Ingen del av den ordinarie verksamheten vid Lunds förskolor eller skolor, inklusive skolavslutningar, ska innehålla några religiösa andaktsinslag.

Han tillägger att ett sådant beslut dock inte ska gälla vid konfessionella förskolor eller skolor, där föräldrarna medvetet valt en viss trosinriktning åt sina barn."