IB:s motsvarighet?

Ur Fri Information, nr 3/01:

"Expo i statlig tjänst

I nr 2, 2001 berättade Fri Information att tidskriften Expo fått 1.1 miljoner kr av regeringen för att kartlägga rasistiska organisationer genom nätverk ute i skolorna. Sedan dess har ytterligare statliga uppdrag gått till Expo som numera i internationella sammanhang presenterar sig som NGO, non-governmental organisation, d v s en ideell organisation, närmast folkrörelse.

Expo har utsetts representera Sverige i Raxenprojektet, det datasystem EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) startat för att kartlägga rasism och främlingsfientlighet i EU-länderna. Där kommer naturligtvis Expos omfattande register om svenska s k högerextremister till nytta. Vad PUL föreskriver om den enskildes integritet och grundlagen om åsiktsfrihet, kan man strunta i.

Regeringen har också beslutat låta Expo ingå i den delegation ledd av Mona Sahlin som representerar Sverige vid FNs rasismkonferens i Durban.

Så har Expo i praktiken, om än ej formellt, blivit ett halvstatligt organ i regeringens tjänst, en värdig efterträdare till IB, som visserligen registrerade vänsterelement men i övrigt fyllde samma funktion som Expo , d v s kringgick grundlagens förbud för "det allmänna", läs stat, kommuner och landsting, att bedriva åsiktsregistrering. I formellt avseende är Expo lika litet som IB ett allmänt organ, varför det är fritt fram att registrera och sedan förse statliga avnämare, t ex regeringen, SÄPO m fl med önskad information."