Aktuell kommentar - vecka 10:/01

 

 

Expo säger nej

Är tidskriften Expo för yttrandefrihet?

Enligt egen utsago - ja. Så här formulerade man sig i en text till aktiva inom Öppna Kanalen: "Expo värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema och totalitära idéer i samhället."

Men vad menar Expo med "yttrandefrihet"?

Betyder det rätt att yttra sig även för dem som tycker annorlunda än Expo?

 


Klart är att Expo inte vill ha någon dialog med meningsmotståndare.

Medborgerliga Studiegrupper (MSG) har inbjudit bl.a. Expo till en debatt den 17 mars, under rubriken "YTTRANDEFRIHETEN i SVERIGE". Svaret blev nej.

Detta svar tillställde Expo genast övriga inbjudna, dessutom lade man ut ett avståndstagande på sin websida.

Sitt nej motiverade Expo med att Blågula Frågor 1) är "högerextrem" och/eller "invandrarfientlig". Man vill inte bidraga till att ge oss "legitimitet". På vad sätt vi skulle vara högerextrema har Expo dock aldrig förklarat.

 


EXPO KALLAR SIG själv "demokratisk tidskrift" och dess syfte var från starten att sätta strålkastarljuset på antidemokratiska och våldsbenägna grupper på högerkanten, dvs nazister. Expos ambition var med andra ord att försvara demokratiska principer och spelregler - inte att ha synpunkter på enskilda politiska sakfrågor.

Då skulle man kunna förvänta sig att Expo skulle tolerera att vi medborgare har åsikter om invandring, kriminalpolitik, med mera, så länge vi bara arbetar med demokratiska metoder.

Det skulle också ligga en logik i detta. Just för att unga svenskar inte ska bli nazister bara för att de är kritiska till den förda invandringspolitiken måste en normal väg för politiskt arbete stå öppen.

Blågula Frågor reagerade på ett tidigt stadium mot Expos linje och vi fann det anmärkningsvärt att tidskriften fick stöd från instanser som ABF, SSU m.fl. Vad vi reagerade mot var att Expo inte bara skrev om nazister utan i samma sammanhang nämnde även demokratiska invandringskritiker. Vi blandades ihop, enligt den beprövade principen "guilt-by-association".

Funnes en ärlighet i Expos ambitioner skulle man ha gjort precis tvärtom! Man skulle varit noga med att hålla rågången mellan antidemokratiska och demokratiska invandringskritiker.

Men huvudsaken för Expo var uppenbarligen inte de demokratiska metoderna i det politiska arbetet. Huvudsaken var något annat - nämligen en viss linje inom invandringspolitiken. I praktiken kunde Expo inte acceptera någonsomhelst kritik av den generösa flyktingpolitiken och det mångkulturella projektet.

 


SITT NEJ motiverade Expo även med att en debatt inte skulle vara meningsfull, då BgF uppfattar det som att "varje journalist som i något avseende dristar sig till att granska Blågula frågor utgör ett hot mot yttrandefriheten".

Just en debatt av det slag som MSG här inbjudit till vore väl en typ av granskning! Här skulle vi ju få mothugg och tvingas svara för oss.

Problemet med det som Expo kallar "granskning" är att den bestått nästan uteslutande av etiketterande och guilt-by-association, inte av saklig kritik. En saklig granskning har BgF aldrig motsatt sig - tvärtom! Vår linje är att om våra fakta och argument inte tål konfrontationen med andras fakta och argument, då måste vi ändra eller modifiera vår egen hållning.

"Haken" är naturligtvis att i en fri och öppen debatt skulle även Expo kunna råka ut för en granskning, möta mothugg och tvingas svara för sig. Bakom Expos nej till debattdeltagande kan möjligen ligga en medvetenhet om att man i en sådan situation kunde få det svårt.

 


EXPOS NEJ är konsekvent. En debatt som medborgare till medborgare, på jämlika villkor, skulle stå i strid med Expos koncept.

Expos koncept är en form av enkelriktad kommunikation, där det finns i huvudsak tre parter:

a) Den som granskar (dvs Expo)

b) Den som blir granskad (dvs BgF m.fl.)

c) De som får ta del av denna granskning (folket).

En granskning av granskaren faller här utanför ramarna. Granskaren är själv fri från värderingar och står ovanför dem som granskas. 2)

 


Inte desto mindre är det beklagligt att Expo inte vill deltaga i debatten den 17 mars.

Mot bakgrund av aktuella händelser som stängningen av Passagens chat-sajt konferens-politik och Öppna Kanalens vägran att släppa in MSG 3) kunde det vara naturligt att Expo fanns där för att försvara sitt agerande.

Men så blir det alltså inte. Expo föredrar att tala maktspråk.

 


 

 Se vidare:

 Möteskallelse och affisch

Expo och yttrandefriheten

Yrkesförbud?

Ack ja

MER OM EXPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Expo tog här fasta på att Medborgerliga Studiegrupper bildats på initiativ av oss inom Blågula Frågor, man ville tydligen framhålla det.

2) Trots sina anspråk att gälla för forskare ("research" är ordet) är Expo påfallande nonchalant i sitt förhållande till fakta. Exempelvis håller man fortfarande fast vid sin uppgift från 1996 om att brottsliga utlänningar som regel utvisas ur Sverige. Så är det ju i mindre än 20% av fallen.

3) MSG kan "i likhet med andra" föreningar köpa sändningstid, skriver Expo. Vilka andra föreningar köper sändningstid? De som sänder lokal-TV är medlemmar, och betalar då en bråkdel av vad MSG skulle tvingas betala!