Professors-debatten i DN:

 

 På DN Debatt den 6 maj hade Kajsa-Ekholm-Friedman - biträdande professor i socialantropologi vid Lunds Universitet - ett inlägg där hon menade att massinvandring leder till ett samhälles sönderfall. Detta efter att hon hållt ett föredrag på ett möte för "Folkviljan och massinvandringen".

Den 12 maj publicerades ett inlägg från fyra kollegor: Gudrun Dahl, Ulf Hannerz, Karl-Eric Knutsson och Kaj Århem. Samtliga är professorer i socialantropologi - de tre första vid Stockholms Universitet, den fjärde vid Göteborgs. Som svar till Kajsa Ekholm-Friedman skriver de bl a:

"Mentala skygglappar"

"De uppfattningar hon framför i artikeln bidrar inte till en konstruktiv diskussion kring samhällsförändringar i Sverige och världen, och hon företräder inte med dem sina svenska kollegor."

"Den svenska järnindustrin byggde i sin början på invandrade arbetare och specialister vars ättlingar blivit centralgestalter i svensk kultur. Och senare års inflyttare har inte enbart bidragit till att hålla det svenska näringslivets hjul rullande utan har också lämnat bidrag som Sverige vore fattigare förutan. Men vad som bidrar till detta är inte det slags 'mångkulturalism' som bygger murar, utan ett fritt, frivilligt och förtroendefullt utbyte av kunskaper och idéer inom ramen för ett öppet samhälles kulturella mångfald."

"Och det är inte vår sak som samhälls- och kulturforskare att bidra till att sprida fördomar om vare sig medlemmar av etniska grupper eller invånare i hela världsdelar. Att göra gällande - som debattreferaten säger att Ekholm-Friedman gjort - att det är typiskt för 'afrikaner' att de har förfalskade betyg duger inte."

"Det är svårt att förstå vad Ekholm-Friedman förespråkar för slags samhälle, som skulle kunna finnas nu, vid 1900-talet slut. Sverige kan inte gå tillbaka till det...folkhem som fanns för något halvsekel sedan. Man kan bara hindra människor och idéer från att förflytta sig i vår tid med repressiva regimer som dem i Iran, Burma och Nordkorea. Det östtyska exemplet ger en fingervisning om att detta inte är något att bygga ett stabilt samhälle på.

Den debatt och det forskningsarbete som vår tid kräver handlar... om medborgarskap - inte i snäv mening, utan om samhällsmedlemmars rättigheter, skyldigheter, insikter och kunskaper på den offentliga scenen, såväl inom stater som i världssamhället i stort. Den svenska debatten, och den svenska politiken, har varit otillräcklig här."

"Men frågan om det goda medborgarskapet kan knappast hanteras enbart inom ramen för en stat...Vad är det som säger att det i dagens värld skulle räcka att ha rättigheter och skyldigheter gentemot människor som talar samma språk och är födda på samma plats?

Vi tror inte att det sker någon 'massinvandring' till Sverige...faktum kvarstår att människor som flyr från krig, förföljelse och sociala sammanbrott är värda vårt stöd och vår mänskliga omtanke. Förhoppningsvis har vi större insikt om detta nu än somliga medlemmar av det gamla folkhemmet vid något tillfälle hade.

Vi tror inte att Sverige kan lösa världens problem genom att inbjuda alla illa fungerande staters befolkningar hit, men vi ska inte stödja grupper och organisationer som delar ut mentala skygglappar för att bevara en åldrande svenskhet.

Sverige måste ta sin del av ett ansvar för att hjälpa människor i nöd..."

"Ekholm-Friedman hävdar att 'svensken är mycket speciell i sin rädsla för att säga vad han tycker'. Detta tycks oss som ytterligare ett mindre välbetänkt försök att generalisera om en rätt månghövdad folkgrupp. Själva önskar vi ingen tystnad kring det mångkulturella samhällets problem och fördelar, men diskussionen måste föras i ett sansat tonläge. Somliga av oss har i årtionden deltagit i denna diskussion, i medierna, genom bildningsorganisationer, i föreläsningssalarna och på andra sätt.

Men det är en sak att tala med människor om deras undran inför förändringar och sträva efter att rikta sig till deras förnuft och medmänsklighet, och en annan sak att underblåsa oro och konflikt."

 


Massinvandring? - en annan professor