De fyra DN-professorerna:


...och hon företräder inte med dem sina svenska kollegor."

Den politiska korrektheten drabbar ju även den akademiska världen. Det vore anmärkningsvärt om ett inlägg som Kajsa Ekholm-Friedmans skulle vara representativt för vad de flesta akademiker anser. Då skulle det heller inte vara lika angeläget. Vad som just gör det så angeläget, är att den politiska korrektheten är så utbredd.

Men vad som borde gälla - både för forskningsresultat och för politiska inlägg - är att man (utifrån vissa värderingar) går på de fakta man känner till och den verklighet man ser. Inte att man försöker pejla in vad som kan vara en majoritetsuppfattning.

Vad blir konsekvensen av de fyra professorernas linje?

Om en person inte kan yttra sig bara utifrån sina egna uppfattningar utan dessutom måste representera sitt kollektiv, först måste ha klartecken uppifrån - då hamnar vi ju i ett system som liknar det kommunistiska, t ex i tidigare Östtyskland.

Till slut blir det inga andra som har rätt att yttra sig än de som egentligen inget har att säga.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan