FOLKVILJAN och massinvandringen

Så lyder namnet på en ny organisation som bildats. Dess inriktning framgår av ett flygblad som nu sprids. Kraven är bl a:

stopp för "flyktinginvandring" utan FN-konventionens asylskäl

tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel i likhet med övriga Västeuropa - endast undantagsvis permanenta

effektiva återvandringsprogram, kopplade till utvecklingsbistånd för hemländerna

utvisning av invandrare som begår brott

restriktivare bidragsregler och socialbidragsnormer

skärpta krav för svenskt medborgarskap - i nivå med kraven i andra västeuropeiska länder.

Detta har inte kommit fram i media, eftersom en enig journalistfront bojkottade den presskonferens som Folkviljan utlyste den 27 april. Hade man deltagit där, då kunde man ha ställt exempelvis följande kritiska fråga:

'Av de 31.660 personer som fick PUT under 1996 utgjorde flyktinginvandringen bara 15%, medan anhöriginvandringen utgjorde 60%. Vilka krav ställer Folkviljan angående anhöriginvandringen?'

En DN-journalist hade tydligen ändå närvarat, men utan att ge sig tillkänna. För det blev en artikel i Dagens Nyheter, som övriga media sedan hakade på - för ett sedvanligt drev.

Föremål för drevet blev m-riksdagsmannen Sten Andersson, för att han hållit ett föredrag inför Folkviljans konferensdeltagare. Ett TT-telegram talade om "Anderssons rasistiska åsikter" och att "måttet rågades" genom hans medverkan den 27/4. Vad som fram tills dess hade s.a.s. "fyllt måttet" angavs inte...

Priset togs nog av Aftonbladet, som i en artikel den 30/4 lade Sten Andersson till last att en enskild deltagare på mötet skulle ha uttalat "vi måste vara rädda om våra skinnskallar". Den som hört Anderssons tal vet bakgrunden. Han refererade till ett tidigare uttalande från sig själv, då han jämfört skinnskallar med amöbor. Nu ville han "rätta sig", och be amöban om ursäkt: den hade åtminstone en hjärncell.

Detta uttalande upprörde flera i publiken - en yngling så till den grad att han avbröt Anderssons mitt i dennes tal. Andra fyllde på med kritik: "skinnskallarna är våra barn".

Att då - som Aftonbladet - vända detta mot Andersson är minst sagt ohederligt!

De krav som "Folkviljan och massinvandringen" för fram ligger helt i linje med Blågula Frågors åsikter. Men att de bara har en box-adress på sitt flygblad och att där inte framgår utåt vem som är ordförande, detta inger mindre förtroende. Ett intryck blir att ledningsgruppen inte är helt samkörd. Ur den synpunkten är frågan om man inte gått ut offentligt en aning för tidigt.

Blågula Frågor hoppas att i nästa nummer kunna få en intervju med Kenneth Sandberg, ordförande i Folkviljan.