De fyra DN-professorerna:


...människor som flyr från krig, förföljelse och sociala sammanbrott är värda vårt stöd och vår mänskliga omtanke.

Varje mänsklig individ är väl i någon mening "värd" stöd och omtanke. Det finns nu 6,1 miljarder mänskliga individer i världen. Bara ökningen varje månad motsvarar hela Sveriges befolkning.

Även om vi begränsar oss till dem som flyr från nöd och elände* kan det handla om 100-tals miljoner.

Det finns en begränsning i vår kapacitet. Frågan är inte bara vilka som är "värda" att få komma till Sverige, frågan är också vad vårt samhälle kan klara av.

NÄR DE FYRA professorerna talar om "vår", så finns därbakom ett "vi", som är aningen oklart. Talar de om "vi" i bemärkelsen alla svenskar eller om ett "vi" i en snävare betydelse?

Det finns också människor i vårt eget samhälle som är "värda" stöd och omtanke, men som i dessa svångremstider inte får det. Innan vi kan visa solidaritet utåt måste vi förmå att visa solidaritet med oss själva.


* Därmed inte sagt att alla som flyr saknar ekonomiska resurser, inte de som tar sig till avlägsna länder som Sverige. För detta krävs resurser (även om organsiationer för människosmuggling kan ge kredit, i förvissning o att få igen pengarna senare). Alla flyr alltså inte från direkt nöd.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan