De fyra DN-professorerna:


" ...senare års inflyttare har... bidragit till att hålla det svenska näringslivets hjul rullande..."

Jaså. Varifrån har professorerna fått den uppgiften?

Låt oss citera ur en DN-insändare den 18 maj, skriven av Lars Jansson, universitetslektor:

"...det är just som de inte har gjort eller gör. Med 1,2 miljoner i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden är det få invandrare som får arbete.

Åren 1990-96 fick ca 300.000 utomnordiska invandrare PUT i Sverige. Mindre än 5 procent var flyktingar enligt FN-konventionen. Högst 10 procent försörjer sig på eget arbete, medan svenska skattebetalare får försörja majoriteten."


Blågula FRÅGOR, huvudsidan