De fyra DN-professorerna:


"Och det är inte vår sak som samhälls- och kulturforskare att bidra till att sprida fördomar om vare sig medlemmar av etniska grupper eller invånare i hela världsdelar.

Att göra gällande - som debattreferaten säger att Ekholm-Friedman gjort - att det är typiskt för 'afrikaner' att de har förfalskade betyg duger inte."

Vad debattreferaten säger - stämmer det? Har Kajsa Ekholm-Friedman verkligen talat om förfalskade betyg som "typiskt"?

Har de fyra professorerna kontrollerat detta? Av deras egen formulering framgår att de inte gjort det. Ändå för de referatens innehåll vidare. Är inte detta just att sprida fördomar?

Vad KEF sagt var att förfalskade betyg bland afrikaner förekommer. Hon har inte gjort någon uppskattning av huruvida det kan röra sig om 10% eller 90%.

Redan 10% vore väl allvarligt, och värt att notera!

Men dessa fyra professorer - som tror sig vara mot fördomar - hur intresserade är de av själva sakfrågan? Vill de alls veta hur det faktiskt förhåller sig?

Är inte det egentligen deras jobb - att vilja veta hur det förhåller sig?

För övrigt


Blågula FRÅGOR, huvudsidan