De fyra DN-professorerna:


...att människor som flyr från krig, förföljelse och sociala sammanbrott... är värda vårt stöd... Förhoppningsvis har vi större insikt om detta nu än somliga medlemmar av det gamla folkhemmet vid något tillfälle hade.

Samtidigt fanns en viktig insikt på den tiden - bland "medlemmar av det gamla folkhemmet" - en insikt som nu saknas i alarmerande utsträckning. En insikt som är nödvändig för ett samhälles ekonomiska styrka och sociala stabilitet.

Nämligen att ska samhället bli bra måste vi alla hjälpas åt, dra åt samma håll. Det var en självklarhet att det som produceras sker genom människors arbetsinsatser, en självklarhet att resurserna var begränsade och att man måste "rätta mun efter massäcken", en självklarhet att varje individ har ett ansvar. Denna insikt återspeglades t ex i arbetarrörelsens paroll "GÖR DIN PLIKT - KRÄV DIN RÄTT".

För övrigt: man må skilja på fakta och värderingar. Huruvida några individer "är värda" något handlar mindre om en "insikt" än om en åsikt.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan